Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 6–11 września 2021

Szkoła odbędzie się w dniach 6–11 września 2021 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. 

Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter.

Wszyscy uczestnicy szkoły przygotowali teksty oparte na wynikach własnych badań, które będą przedmiotem dyskusji w trakcie zajęć seminaryjnych. Artykuły dyskutowane podczas zajęć Szkoły zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

PROGRAM

6 IX 2021, poniedziałek

12:00 – wyjazd z Warszawy do ośrodka (parking pod Pałacem Kultury i nauki, od strony „Kinoteki”)

14:00–15:00 – obiad

15:00–17:00 – wykład inauguracyjny: dr Łukasz Kamiński, Historia najnowsza, wyzwania 2021 r.

17:00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 – seminarium. Prowadzenie: dr Łukasz Kamiński

 • Łukasz Zaroda Sposoby  zwalczania  wystąpień  masowych  przez  Policję  Państwową  w świetle wytycznych z lat 1928–1939
 • Natalia Pochroń Zbrodnia jest kobietą – przestępczość kobiet w II Rzeczpospolitej w świetle przedwojennych tytułów prasowych

19:15 – kolacja, wieczorek zapoznawczy

7 IX 2021, wtorek

8:00–9:00 – śniadanie

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr

 • Konrad Rokicki Centralna/Wyższa Szkoła Prawnicza im. Teodora Duracza w Warszawie jako alternatywa dla uniwersyteckiego kształcenia prawników – próba oceny
 • Bartosz Różanek Działalność adwokatów poznańskich w świetle materiałów archiwalnych znajdujących się w Centralnym Archiwum Zakładowym

10.30–10.45 – przerwa kawowa

10.45–12.45 – Wykład: dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr: Uwarunkowania polityczne stanu bezpieczeństwa wewnętrznego  II Rzeczpospolitej

12:45–13:45 – przerwa obiadowa

13:45–14:45 – Wykład: Archiwum IPN

14.45–16.45 – Wykład: dr Martyna Grądzka-Rejak, Dzieje Zagłady Żydów: między historiografią a wizualizacją. Wybrane aspekty pracy badawczej i muzealniczej

16.45–17:00 – przerwa na kawę

17:00–18:30 – seminarium: Prowadzenie: dr hab. Władysław Bułhak, dr hab. Rafał Łatka

 • Jerzy Autuchiewicz – Postawy społeczno-polityczne białostockiej inteligencji w latach 1944–1956
 • Adrian Gendera – Franciszkanie osieccy po II wojnie światowej (aspekt społeczno-polityczny)

19:00 – kolacja

8 IX 2021, środa

8:00–9:00 – śniadanie

9:00–11:00 – wykład: dr hab. Ewelina Szpak, Sposoby badania wsi i prowincji w PRL

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–12:45 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Ewelina Szpak

 • Jan Kujawski Od polityki historycznej elit do kontrkultury kibicowskiej. Czy renesans kultury narodowej?
 • Maciej Waleszczyński To miało się udać”. Elity Państwowych Gospodarstw Rolnych a transformacja na podstawie oral history

12:45–14:00 – przerwa obiadowa

14:00–16:00 – wykład: prof. dr hab. Marek Kornat, Sukcesy i porażki dyplomacji II RP

16:00–16:30 – przerwa kawowa

16:30–18:30 – seminarium. Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Kornat

 • Katarzyna Jóźwik Polityczna działalność organizacji kobiecych w II Rzeczpospolitej
 • Tomasz Korban  Restytucja złota monetarnego przez Polskę po II wojnie światowej – stań badań i perspektywy badawcze

19:15 – kolacja

9 IX 2021, czwartek

8:00–9:00 – śniadanie

9:00–11:15 – seminarium. Prowadzenie:  dr hab. Rafał Łatka

 • Konrad Majchrzyk Egzekutywa lubelskiego KW PZPR w latach 1956-1975. Struktura, funkcjonowanie, członkowie
 • Marek Kozak W drodze do NZS. Opozycja studencka w Białymstoku w latach 1968-1980
 • Karol Chwastek Władza, ambicja i zdrada. Próby usuwania przewodniczących regionalnych   „Solidarność” na przykładzie MKR Jastrzębie i MKZ Katowice

11.15–11.30 – przerwa kawowa

11:30–13:30 – wykład: dr hab. Rafał Łatka, Relacje Kościół – opozycja w PRL na przykładzie działalności ks. Henryka Gulbinowicza

13.30 –14.30 – przerwa obiadowa

14:30–16:30 – wykład: dr hab. Filip Musiał prof. AI, Teoria pracy operacyjnej SB 1970-1989

16:30–17:00 – przerwa na kawę

17:00–19:00 – wykład: dr hab. Sebastian Piątkowski, Baza źródłowa badań nad Zagładą polskich Żydów: dostępność, pułapki, perspektywy

19:00 – kolacja

10 IX 2021, piątek

8:00–9:00 – śniadanie

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Sebastian Piątkowski

 • Marta Kupczewska Pomoc obywateli polskich dla ludności żydowskiej na obszarze przedwojennego województwa wileńskiego w okresie okupacji niemieckiej – analiza sieci kontaktów
 • Paweł KornackiŁomża lato 1941 r. Początek Zagłady Żydów w oparciu o relacje żydowskie

10:30–10:45 – przerwa kawowa

10:45–12:45 – wykład: dr hab. Jan Szumski, Dokumenty polskiej proweniencji oraz materiały dotyczące Polski w zasobach Archiwum Hoovera

12:45–13:45 – obiad

13:45–15:45 – wykład: dr Rafał Leśkiewicz, Cyfrowe zasoby nauki i kultury

15:45–16:00 – przerwa kawowa

16:00–18:15 – seminarium. Prowadzenie: dr Rafał Leśkiewicz

 • Maria Zima Dulag 121 Pruszków – gehenna wypędzonej ludności Warszawy w świetle najnowszych ustaleń
 • Damian Marculewicz Jak badać materialne straty wojenne? – studium źródłoznawcze

16:30–16:45 – przerwa na kawę

 • Jarosław Krasnodębski Dziedzictwo Kresów. Dzieje pomników i ich rola w przestrzeni miejskiej Stanisławowa

19:00 – uroczysta kolacja

11 IX 2021, sobota

8:00–9:00 – śniadanie

10:00 – wręczenie dyplomów

do góry