Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa on-line o przedsierpniowej opozycji w Małopolsce – Kraków, 17 czerwca 2021

Oddział IPN w Krakowie zaprasza na konferencję naukową on-line „Przed Sierpniem. Mniej znane przykłady działalności opozycyjnej w Małopolsce z lat 1957-1980”.

Będzie można ją śledzić na kanale YouTube – IPNtv oraz na Facebooku krakowskiego IPN.

Program konferencji

10.00 – otwarcie konferencji, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, prof. AIK

Wykład otwarcia

10.10-10.30 – dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków/UPJPII), Opozycja przedsierpniowa w Małopolsce – czego jeszcze nie wiemy?

Wyłomy w małej stabilizacji

Prowadzenie dr Wojciech Frazik

  • 10.30-10.50 – dr Wojciech Paduchowski (IPN Kraków), O czym marzył „Marzyciel” – postać Adama Markowskiego
  • 10.50-11.10 – dr Michał Wenklar (IPN Kraków/AIK), Trockistowski łącznik – sprawa Kazimierza Badowskiego
  • 11.10-11.30 – Jan Jarosz, Ulotki i napisy w Krakowie i województwie krakowskim przeciw inwazji na Czechosłowację w sierpniu 1968 r.

11.30-11.50 – przerwa

Przykłady sprzeciwu

Prowadzenie dr Rafał Opulski

  • 11.50-12.10 – Piotr Juchowski (UJ), Krakowskie środowiska inteligenckie wobec zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym z 1968 r.
  • 12.10-12.30 – dr Marcin Kasprzycki (IPN Kraków), Strajk włókniarek w Andrychowie w 1971 r.
  • 12.30-12.50 – Michał Siwiec-Cielebon, Nie wszyscy władzy klaskali... Niektóre przejawy sprzeciwu wobec komunistycznej rzeczywistości w Wadowicach w latach 70.

12.50-13.10 – przerwa

Przed „Solidarnością”

Prowadzenie dr Michał Wenklar

  • 13.10-13.30 – dr Monika Komaniecka-Łyp (IPN Kraków), Instytut Katyński w Polsce
  • 13.30-13.50 – dr Maciej Zakrzewski (IPN Kraków/UPJPII), Publicystyka Merkuriusza Krakowskiego i Światowego
  • 13.50-14.10 – Andrzej Malik (IPN Kraków), Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy
do góry