Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« w walce »o wolność obywatela i niezawisłość państwa«” w Krośnie odbędzie się w późniejszym terminie.

Konferencja będzie okazją do podsumowania stanu badań nad dziejami WiN, spojrzenia na tę organizację w świetle nieznanych dotychczas źródeł oraz zaprezentowania najnowszych ustaleń historycznych. Celem konferencji jest także przypomnienia sylwetek najważniejszych działaczy Zrzeszenia WiN.

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej ZrzeszenieWolność i Niezawisłość” w walce „o wolność obywatela i niezawisłość państwa”, upamiętniającej 70. rocznicę śmierci działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1 marca 1951 r.

Konferencja odbędzie się w późniejszym terminie. 

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie z wyroku komunistycznego sądu zostali zamordowani działacze IV Zarządu Głównego WiN: prezes – płk Łukasz Ciepliński „Ostrowski”, jego zastępca – ppłk Adam Lazarowicz „Pomorski”, kierownik Wydziału Informacji i p.o. prezesa IV Zarządu Głównego WiN w okresie od grudnia 1947 r. do lutego 1948 r. – płk Mieczysław Kawalec „Stanisławski”, kierownik Wydziału Politycznego – mjr Józef Rzepka „Krzysztof”, kierownik Wydziału Propagandy – mjr Franciszek Błażej „Tadeusz”, kierownik łączności zewnętrznej – mjr Józef Batory „August” i doradca polityczny kpt. Karol Chmiel „Zygmunt”.

Rocznica ich stracenia od 2011 r. obchodzona jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Zrzeszenie WiN odegrało kluczową rolę w formowaniu polskiego oporu wobec sowietyzacji kraju. Jego członkowie z narażeniem życia dokumentowali fakty terroru, bezprawia, łamania praw człowieka i informowali świat o prawdziwej sytuacji w okupowanej przez Sowietów Polsce. Ukazywali ogrom zbrodni komunistycznych, skalę propagandy, kłamstw i manipulacji, demaskowali oszustwa wyborcze. W niektórych obszarach kraju walczyli z bronią w ręku przeciwko siłom komunistycznego aparatu represji.

Przypadająca w 2021 r. 70. rocznica mordu działaczy IV Zarządu WiN skłania do refleksji historycznej nad znaczeniem Zrzeszenia WiN w polskiej historii. Stanowi bodziec do zadania pytania o rolę jaką odegrał WiN w zachowaniu tożsamości narodowej i w dalszej perspektywie odzyskaniu niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Konferencja ta będzie stanowiła okazję do podsumowania stanu badań nad dziejami WiN oraz spojrzenia na tę organizację w świetle nieznanych dotychczas źródeł i zaprezentowania najnowszych ustaleń historycznych. Celem konferencji jest również przypomnienia sylwetek najważniejszych działaczy Zrzeszenia WiN.

Proponowane zagadnienia:

  • Geneza i okoliczności powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Struktura Zrzeszenia WiN
  • Stanowisko Zrzeszenia WiN wobec określonych problemów, jak sowietyzacja kraju, referendum ludowe, wybory itd.
  • Działalność organizacyjna, polityczna, propagandowa i zbrojna WiN w kraju
  • Delegatura Zagraniczna WiN
  • Najważniejsi działacze WiN-u w kraju i na emigracji
  • Procesy pokazowe i inne represje komunistyczne wobec działaczy WiN
  • Wpływ Zrzeszenia WiN na postawy i świadomość historyczną Polaków w czasach PRL
  • Zrzeszenie WiN w kulturze i świadomości współczesnego społeczeństwa

Przewidziana jest publikacja wygłoszonych na konferencji referatów, w związku z tym prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia organizatorom w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu konferencji tekstów opracowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą IPN.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zawierający proponowany tytuł wystąpienia, krótki abstrakt (max. 250 słów) wraz z notatką biograficzną i danymi kontaktowymi oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), prosimy przesyłać na adres: konferencja-win2021@ipn.gov.pl do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kontakt telefoniczny: dr Mirosław Surdej, tel. 17 8606023, dr Paweł Fornal tel. 17 8606050

Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie podana do dnia 15 styczniu 2021 r. Opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Pracownicy IPN rozliczą udział w konferencji w ramach delegacji służbowych. Dalsze informacje organizacyjne zostaną podane po zakwalifikowaniu referatów. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie wyłączne prawo do oceny i wyboru zgłoszonych referatów.

Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

do góry