Nawigacja

Видання IPN укр

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie

Pracownicy uczestniczą w następujących pracach naukowo-badawczych:

Centralne projekty badawcze:

 • Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956
 • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945
 • Encyklopedia „Solidarności”
 • Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 • Emigracja polityczna 1939–1989

Oddziałowe projekty badawcze:

 • Warszawa nie?pokonana – poświęcony historii Warszawy. Koordynator – Tomasz Łabuszewski
 • Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956 – poświęcony badaniom pierwszej dekady rządów komunistycznych na terenie województwa mazowieckiego. Koordynator – Kazimierz Krajewski
 • Dopalanie Kresów – poświęcony badaniom nad najnowszą historią Ziem Utraconych. Koordynator – Kazimierz Krajewski
 • „Czerwona” mapa Warszawy. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956
 • „Brunatna” mapa Warszawy. Przewodnik po miejscach represji niemieckich lat 1939–1944
 • Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”
 • „Start”. Ekspozytura Urzędu Śledczego PKB
 • Warszawskie kluby studenckie

Projekty indywidualne:

 • Diecezja płocka 1956–75 w dokumentach SB
 • Ludzie płockiej SB
 • Ludzie ostrołęckiej SB

Informacje:

dr Tomasz Łabuszewski, tel. (22) 860 70 32, tomasz.labuszewski@ipn.gov.pl
dr Kazimierz Krajewski, tel. (22) 860 70 45, kazimierz.krajewski@ipn.gov.pl

do góry