Nawigacja

Видання IPN укр

Multimedia

Z Archiwum IPN: Fragment procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki

 

 

Oskarżony Grzegorz Piotrowski i wtórujący mu prokurator Pietrasiński oskarżają ks. Popiełuszkę o sprowokowanie ataku na siebie. Obaj, oszczerczo twierdzą, że wygłaszane przez ks. Popiełuszkę kazania szerzyły nienawiść i były sprzeczne z prawem PRL. Pełnomocnicy rodziny ks. Popiełuszki, mec. Wende i mec. Olszewski, stają w obronie dobrego imienia księdza. Wyrażają protest przeciwko zrównywaniu ofiary zabójstwa, ks. Popiełuszki, który słowem zdobywał uwagę wiernych, ze sprawcami zbrodni, którzy skrytobójczo eliminują przeciwników politycznych.

Ujęcia pokazują: oskarżonego Piotrowskiego Grzegorza składającego wyjaśnienia, mowę końcową oskarżyciela publicznego – prokuratora Leszka Pietrasińskiego, mowy końcowe oskarżycieli posiłkowych – mec. Edwarda Wende i mec. Jana Olszewskiego.

do góry