Nawigacja

Видання IPN укр

Multimedia

IPNtv – Flotylla Pińska

Flotylla Pińska stanowiła część Marynarki Wojennej RP, w latach 1919–1939 operowała na rzekach Polesia. Cykl „Flotylla fotografii” – to 12 spotów informacyjnych o historii Flotylli uwiecznionej na zdjęciach z unikatowego albumu bosmana Jana Kurka

Jan Kurek – bosman Flotylli Pińskiej, więzień obozów sowieckich i hitlerowskich. We wrześniu 1939 roku członek załogi monitora ORP Pińsk. Więzień obozu sowieckiego pod Żytomierzem, następnie nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Gross-Rosen, Buchenwaldzie i Flossenburgu oraz więzień polityczny w czasach stalinowskich.

 

Częsć 1. Marynarze Flotylli Pińskiej podzas zawodów i treningów

 

 

Część 2. Styl i mundur marynarzy Flotylli Pińskiej

 

 

Część 3. Odrodzenie Polski a technika

 

 

Część 4. Radio

 

 

Część 5. Płaskodenne kadłuby

 

 

Część 6. Kutry uzbrojone

 

 

Część 7. Hydroplany – rzeczna eskadra

 

 

Część 8. Czarnobyl

 

 

Część 9. Święto wojska

 

 

Część 10. Wrzesień 1939

 

 

Część 11. Mord w Mokranach

 

 

Część 12. Ludzie warci pamięci

 

 

do góry