Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej” – Bełchatów, 7–8 grudnia 2017

 • Dr Dariusz Rogout, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, inicjator konferencji Dr Dariusz Rogout, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, inicjator konferencji
 • Dr hab. Przemysław Waingertner, IH UŁ Dr hab. Przemysław Waingertner, IH UŁ
 • Dr Piotr Kilańczyk, OBBH IPN w Łodzi Dr Piotr Kilańczyk, OBBH IPN w Łodzi
 • Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Z mikrofonem Waldemar Wyczachowski, Starosta Bełchatowski, obok dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Z mikrofonem Waldemar Wyczachowski, Starosta Bełchatowski, obok dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • List od prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego odczytał Bartosz Kaczmarek, dyrektor Biura Posła Glińskiego List od prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego odczytał Bartosz Kaczmarek, dyrektor Biura Posła Glińskiego
 • Dr hab. Marek Białokur (UO) Dr hab. Marek Białokur (UO)
 • Dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ) Dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ)
 • Prof. Jacek Piotrowski (UWr) Prof. Jacek Piotrowski (UWr)
 • Dr hab. Tomasz Gajownik (UWM) Dr hab. Tomasz Gajownik (UWM)
 • Od lewej: dr hab. Marek Białokur (UO), dr Jan Wiśniewski (WSKSiM) Od lewej: dr hab. Marek Białokur (UO), dr Jan Wiśniewski (WSKSiM)
 • Od lewej: dr hab. Marek Sioma (UMCS), dr hab. Marek Białokur (UO) Od lewej: dr hab. Marek Sioma (UMCS), dr hab. Marek Białokur (UO)
 • Dr Dariusz Fabisz (UZ) Dr Dariusz Fabisz (UZ)
 • Dr hab. Marek Białokur (UO) Dr hab. Marek Białokur (UO)
 • Od lewej: dr hab. Jarosław Rabiński, prof. Jacek Piotrowski, dr hab. Przemysław Waingertner, dr hab. Marek Sioma, dr Dariusz Rogut, dr Tomasz Gajownik, dr Zbigniew Girzyński, dr Dariusz Fabisz, dr hab. Marek Białokur, dr Jan Wiśniewski, dr Piotr Kilańczyk Od lewej: dr hab. Jarosław Rabiński, prof. Jacek Piotrowski, dr hab. Przemysław Waingertner, dr hab. Marek Sioma, dr Dariusz Rogut, dr Tomasz Gajownik, dr Zbigniew Girzyński, dr Dariusz Fabisz, dr hab. Marek Białokur, dr Jan Wiśniewski, dr Piotr Kilańczyk
 • Od lewej: dr Jan Wiśniewski (WSKSiM), dr Zbigniew Girzyński (UMK) Od lewej: dr Jan Wiśniewski (WSKSiM), dr Zbigniew Girzyński (UMK)
 • dr Jan Wiśniewski (WSKSiM), dr Piotr Kilańczyk (OBBH IPN) dr Jan Wiśniewski (WSKSiM), dr Piotr Kilańczyk (OBBH IPN)
 • Od lewej: dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr hab. Jarosław Rybiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Od lewej: dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr hab. Jarosław Rybiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Od lewej: dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr hab. Marek Sioma (UMCS) Od lewej: dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr hab. Marek Sioma (UMCS)
 • Od lewej: dr Dariusz Rogut (dyrektor IPN Łódź), prok. Andrzej Pozorski (dyrektor GKŚZpNP IPN) Od lewej: dr Dariusz Rogut (dyrektor IPN Łódź), prok. Andrzej Pozorski (dyrektor GKŚZpNP IPN)

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizowały w dniach 7-8 grudnia 2017 r. ogólnopolską konferencję naukową „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”.

Przedsięwzięcie odbyło się w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie.

Honorowy patronat nad konferencją sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Była to druga – po zrealizowanej w Łodzi w dniach 6-7 grudnia 2017 r. – ogólnopolska konferencja naukowa łódzkiego IPN poświęcona Józefowi Piłsudskiemu w roku Marszałka.

Program:

7 grudnia (czwartek)

10.30 - 11.00 – otwarcie konferencji (Jan Józef Kasprzyk, dr hab. Janusz R. Budziński, dr Dariusz Rogut, Waldemar Wyczachowski)

11.00 - 12.00

 • dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ)

Romantyczny realista – Józefa Piłsudskiego recepta na skuteczną politykę

 • prof. Jacek Piotrowski (UWr)

Przyjaciele, „synkowie” czy tylko podkomendni? Analiza więzi Józefa Piłsudskiego z najbliższymi współpracownikami

12.00 - 12.30 przerwa

12.30 - 14.30

 • dr hab. Tomasz Gajownik (UWM)

Józef Piłsudski wobec działalności Oddziału II NDWP/SG 1918-1935

 • dr Jan Wiśniewski (WSKSiM)

Legioniści Piłsudskiego w Wojsku Polskim we Wschodniej Rosji i na Syberii 1918-1920

 • prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Działalność Naczelnika Państwa w 1922 roku

 • dr Dariusz Fabisz (UZ)

Józef Piłsudski a Aleksander Prystor - dzieje wzajemnych relacji

14.30 - 15.30 przerwa

15.30 - 17.30

 • dr Zbigniew Girzyński (UMK)

Józef Piłsudski w pamiętnikach arcybiskupa warszawskiego Aleksandra  kardynała Kakowskiego

 • dr Piotr Kilańczyk (IPN Łódź)

Jak speckomisja badała dowody chwały wojennej Józefa Piłsudskiego. Rzecz o pracach Komisji do Zbadania Stanu Akt Operacyjnych z 1920 roku

 • dr hab. Jarosław Rabiński (KUL)

Gen. Władysław Sikorski wobec Józefa Piłsudskiego i jego środowiska politycznego w świetle „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”

 • dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)

Dziedzictwo myśli Marszałka. Piłsudczycy jako realizatorzy i interpretatorzy wizji twórcy formacji 1935-1954

17.30 - 18.00 – dyskusja i podsumowanie

 

8 grudnia (piątek)

10.30 - 12.00

 • prof. Mariusz Wołos (AP)

„O polski miecz na szali dziejów”. Działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1908-1918 (kilka refleksji)

 • prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)

Decyzje, które w 1919 r. ocaliły niepodległość

 • prof. Tadeusz Wolsza (PAN)

Pasje Marszałka

12.00 - 12.30 przerwa

12.30 - 14.00

 • dr hab. Marek Sioma (UMCS)

Pośmiertny spór o Józefa Piłsudskiego

 • dr hab. Marek Białokur (UO)

Roman Dmowski i jego współpracownicy o drodze Józefa Piłsudskiego do Niepodległej

 • dr hab. Marek Dutkiewicz (UJK Filia)

Wizerunki Józefa Piłsudskiego na odznakach Wojska Polskiego

14.0 - 15.00 przerwa

15.00 - 16.30

 • dr Dariusz Rogut (UJK Filia/IPN Łódź)

Piłsudczyk – „jeden z najbardziej reakcyjnych i antyradzieckich postaci polskiego podziemia” – Adam Galiński „Adam” (1894-1973)

 • dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW)

Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w edukacji II RP, PRL i III RP

 • dr hab. Tomasz Sikorski (US)

„Ojciec niepodległej”, Naczelnik, Marszałek. Józef Piłsudski w kinematografii Polski Ludowej. Rekonesans filmowy

16.30 - 17.00 – dyskusja i podsumowanie

 

Foto: Marzena Kumosińska, Paweł Wąs

materiał filmowy: Tomasz Radzikowski

do góry