Nawigacja

Видання IPN укр

Delegatura IPN w Opolu

Naczelnik Delegatury IPN w Opolu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział we Wrocławiu
Delegatura w Opolu

ul. Augustyna Kośnego 62; 45-372 Opole
sekretariat.opole@ipn.gov.pl

tel. 77 406 83 20
faks 77 406 83 22

Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Marcin Marczak

Sekretariat: Renata Wojciechowska
renata.wojciechowska@ipn.gov.pl

Asystent prasowy: Dominik Wojtkiewicz

tel. + 48 539 025 930
dominik.wojtkiewicz@ipn.gov.pl 

W Delegaturze IPN w Opolu nie istnieje pion lustracyjny, jedynie w Oddziale IPN we Wrocławiu funkcjonuje Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN

do góry