Nawigacja

Видання IPN укр

Delegatura IPN w Olsztynie

Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Białymstoku
Delegatura w Olsztynie

ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

 

p.o. Naczelnika – dr hab. Karol Sacewicz
tel. 89 521 48 00
fax 89 521 48 01 
karol.sacewicz@ipn.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko obsługi kancelaryjnej 

Marzena Żarczyńska-Ciszewska – starszy inspektor
tel. 89 52 14 800
marzena.zarczynska-ciszewska@ipn.gov.pl 

do góry