Nawigacja

Centrala

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

 

p.o. Dyrektora – dr Dorota Koczwańska-Kalita

Sekretariat:

tel. 22 581 86 54
fax 22 581 85 43

Kontakt dla mediów:

tel. 22 581 86 20
media@ipn.gov.pl 

W skład Biura Informacji i Komunikacji Społecznej IPN wchodzą:

  • Wydział Komunikacji Społecznej
    Naczelnik  –  Karolina Jackowska, 22 581 85 75
    kontakt do Wydziału Komunikacji Społecznej: 22 581 85 53
  • Samodzielna Sekcja Informacji i Kontaktów Międzynarodowych
    Kierownik – Agnieszka Jędrzak, tel. 22 581 86 28
do góry