Nawigacja

Historia z IPN

Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945

Inauguracja projektu edukacyjnego 2021/2022

W siedzibie Fundacji im. Zofii i Jana Włodków odbyła się 1 grudnia 2021 r. debata historyków, w której wzięli udział prof. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN w Warszawie) oraz prof. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i – jako prowadzący rozmowę – prof. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Dyskusja stanowiła inaugurację ogólnopolskiego współorganizowanego przez IPN projektu edukacyjnego „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”, który ma na celu popularyzację wpływu ziemiaństwa na rozwój kulturowy i cywilizacyjny polskiej wsi w pierwszej połowie XX wieku.

do góry