Nawigacja

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” 1. Dane wnioskodawcy
2. Dane kandydata do nagrody
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody

maksymanie 5000 znaków
jpg, pdf, doc, rtf, docx
Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata poniżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu zgłoszeniowym Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej” na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do celów związanych z rozpatrzeniem kandydatury do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Poniżej Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Uwaga!

W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” wymagane jest przesłanie na adres kustosz@ipn.gov.pl skanu podpisanej przez kandydata lub w przypadku instytucji przez osobę reprezentującą instytucję zgody na przetwarzanie danych. Formularz zgody jest dostępny poniżej.

Zgoda i klauzula informacyjna dla  kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Klauzula informacyjna dla zgłaszającego kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

7 + 2 = *
do góry