Nawigacja

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Uwaga!

W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” wymagane jest przesłanie na adres kustosz@ipn.gov.pl skanu podpisanej przez kandydata lub w przypadku instytucji przez osobę reprezentującą instytucję zgody na przetwarzanie danych. Formularz zgody jest dostępny poniżej.

Zgoda i klauzula informacyjna dla  kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Klauzula informacyjna dla zgłaszającego kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

1. Dane wnioskodawcy
2. Dane kandydata do nagrody
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody (opis dorobku będącego podstawą do zgłoszenia, krótki życiorys lub opis działalności)

maksymanie 5000 znaków
Dodaj Załączniki:
jpg, pdf, doc, rtf, docx
Oświadczam, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie * Wymagane pole
Zapoznałem się z polityką prywatności oraz z klauzulą informacyjną dla osoby zgłaszającej kandydata * Wymagane pole
Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata poniżej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie * Wymagane pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu zgłoszeniowym Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej” na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do celów związanych z rozpatrzeniem kandydatury do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Poniżej Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”
7 - 4 = *
do góry