Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” – do pobrania

  • Wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy, Jakub Izdebski​
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz 
Opracowanie graficzne wystawy: Karol Czechowicz
Recenzja: dr Aleksandra Namysło, dr hab. Filip Musiał

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Przeworsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Wikimedia Commons oraz prywatnych zbiorów Ludwika Majkuta, Mateusza Szpytmy, Krystyny Esteves, ze zbiorów rodziny Lipińskich, Igora Witowicza, ks. Piotra Walendzika,  Leona Chameidesa, Jerzego Bandera, Marii Urbanowicz, Grzegorza Łubczyka i z publikacji Grzegorza Górnego Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed zagładą, Warszawa 2013; Polacy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl); The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations – Rescuers of Jews during the Holocaust, Jerusalem 2004.

do góry