Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Wystawa plenerowa „Pielgrzym Niepodległości. Ksiądz Witold Andrzejewski (1940-2015)”

Wystawa przedstawia sylwetkę legendarnego gorzowskiego kapłana – ks. Witolda Andrzejewskiego (1940–2015). Przyszło mu żyć w trudnych czasach. Jego ojciec, przedwojenny kawalerzysta, został zamordowany w 1940 r. w więzieniu NKWD w Charkowie. Mimo iż wychowywała go tylko matka, dorastał w atmosferze opowieści o jego bohaterstwie i wolnej Polsce. W 1960 r. rozpoczął pracę w gorzowskim teatrze im. Juliusza Osterwy. Zagrał w około 40 sztukach, jednak nie aktorstwo okazało się jego życiowym powołaniem. W 1966 r., już jako ukształtowany człowiek, wstąpił do seminarium, zaś w 1972 otrzymał święcenia kapłańskie. Nie krył się ze swoimi poglądami. Był jednym z najbardziej niepokornych wobec władzy komunistycznej księży. Niemal natychmiast rozpoczął pracę z młodzieżą w Gorzowie Wlkp., szybko stając się dla niej autorytetem moralnym. Stworzone przez niego duszpasterstwo akademickie było jednym z najprężniej działających w kraju, a nielegalna elita, którą wówczas wykształcił, w 1989 r. przejęła odpowiedzialność za losy Polski.

Na wystawie przedstawiono księdza Andrzejewskiego na różnych etapach jego życia – widzimy przywiązanego do matki małego chłopca, ucznia, aktora gorzowskiego teatru im. Juliusza Osterwy, pielgrzyma, uczestnika duszpasterstwa akademickiego, kapłana, duszpasterza gorzowskich opozycjonistów, kapelana „Solidarności” i w końcu proboszcza.

W części wstępnej przedstawiono życiorys ks. Andrzejewskiego, zaś na kolejnych ekspozytorach wykorzystano fragmenty jego wypowiedzi – dzięki temu ekspozycja ma charakter osobistej narracji. Aby nie zakłócać tej swoistej opowieści, na ostatniej planszy wymieniono wszystkie pełnione przez księdza funkcje oraz odznaczenia, które otrzymał po 1989 r. Tłem dla cytatów są zdjęcia pochodzące z prywatnych zbiorów księdza, obecnie przechowywanych w Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Jest to ekspozycja plenerowa, składająca się z 9 wolnostojących (dwustronnych) ekspozytorów. Czarny kolor wystawy symbolicznie nawiązuje do sutanny duchownego.

Autorami są dr Marta Marcinkiewicz i Marcin Ozga (projekt graficzny).

Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce 7 października 2018 r. w Gorzowie Wlkp. – towarzyszyła uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Witolda Andrzejewskiego.

Ekspozycję uzupełnia broszura autorstwa Marty Marcinkiewicz, z artykułem biograficznym poświęconym ks. Andrzejewskiemu, zilustrowanym wieloma zdjęciami, które nie znalazły się na wystawie.

do góry