Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938

Operacja antypolska NKWD była jedną ze zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30. Represjami objęto Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. Operacja rozpoczęta została rozkazem nr 00485 Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. Zaplanowana została na 3 miesiące, jednak masowe represje wymierzone w „polskich szpiegów” trwały niemal do końca 1938 r.  Wciąż nie znamy ostatecznej liczby ofiar. Szacuje się, że represje objęły co najmniej 139 835 osób, z czego zamordowano nie mniej niż 111 091 osób (najczęściej strzałem w tył głowy), a kolejne 28 744 osoby skazano, m.in. na pobyt w łagrze. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar.

Fragment wstępu

Autorami wystawy są Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, Sergiusz Kazimierczuk i dr Paweł Rokicki. Projekt graficzny: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz. Wystawa składa się z 14 plansz o wymiarach 90x125 cm, może być prezentowana również w plenerze.

Polecamy nasz portal edukacyjny: www.operacja-polska.pl 

do góry