Nawigacja

Wystawy

Zapomniany Maj 1966. Milenijna konfrontacja na ulicach Gdańska

Wystawa przybliża nieznane szerzej wydarzenia roku 1966, do jakich doszło w Gdańsku na tle konfrontacji komunistycznego państwa i Kościoła rzymskokatolickiego o kształt polskiego Milenium. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i jest wynikiem długoletnich badań dr. Daniela Gucewicza, autora monografii Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku. Milenium kontra Tysiąclecie (Gdańsk 2014).

Na 15 planszach w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z przebiegiem obchodów Milenium Chrztu Polski w Gdańsku, które odbyły się 28–29 maja 1966 roku, a więc: genezę całego programu milenijnego polskiego Kościoła oraz przygotowaną przez komunistyczne władze propagandową dywersję, czyli obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego; uroczystości kościelne w diecezji gdańskiej z udziałem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i kilkudziesięciu tysięcy wiernych; próby przeciwdziałania lokalnych władz tymże obchodom oraz ich prowokacyjne działania, które doprowadziły do wybuchu niepokojów na ulicach miasta.

Spontaniczny sprzeciw gdańskiego społeczeństwa wobec antykościelnej polityki przejawił się w manifestacyjnym spaleniu propagandowych plansz atakujących Kościół i biskupów za wydane przez nich słynne Orędzie do biskupów niemieckich. Zamieszki te zostały uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez korespondentów zagranicznych oraz funkcjonariuszy SB i MO. Po raz pierwszy na Pomorzu na taką skalę interweniowały jednostki ZOMO, a represje, jakie dotknęły uczestników zajść, należały do najcięższych w całym kraju na tle konfliktu milenijnego. Ostatnia plansza przywraca pamięć o tych zapomnianych bohaterach. Gdańskie incydenty z Maja ’66 pozostają bowiem białą plamą w lokalnej świadomości historycznej, przede wszystkim z powodu ich przyćmienia przez późniejsze, bardziej doniosłe wydarzenia: Marzec ’68, Grudzień ’70, Sierpień ’80.

Wystawa składa się z 15 plansz formatu 90 x 140 cm w orientacji poziomej i jest przeznaczona do prezentacji zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze.

do góry