Nawigacja

Wystawy

Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

  • Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko

Uroczyste otwarcie wystawy „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)” miało miejsce dnia 14 października 2004 r. w kościele p.w. św. Wojciecha w Białymstoku.

Nad wystawą Honorowy Patronat objął J.E. ks. arcybiskup gen. dywizji dr Sławoj Leszek Głódź. Licznie zgromadzeni goście wysłuchali wystąpień i listów okolicznościowych oraz wykładu dr. hab. Jana Żaryna, który sprawę rozpracowania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy SB przedstawił na tle ogółu represji z jakimi miał do czynienia Kościół katolicki ze strony władz komunistycznych. Po wystąpieniu komisarza wystawy Ewy Rogalewskiej otwarcia ekspozycji dokonali wspólnie: gość honorowy wernisażu – matka ks. Jerzego Marianna Popiełuszko, J.E. ks. biskup prof. dr hab. Edward Ozorowski, prezydent Białegostoku Ryszard Tur, wiceprezes IPN Grzegorz Ciecierski i przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Józef Mozolewski.
Przed otwarciem wystawy delegacje władz miasta, NSZZ Solidarność i IPN złożyły kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie odbyła się msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego z udziałem pocztów sztandarowych. Homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Krahel.
Na wystawie zorganizowanej przez OBEP IPN w Białymstoku zostały przedstawione życie i działalność duszpasterska ks. Jerzego Popiełuszki, jego męczeńska śmierć i percepcja idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Sylwetka kapłana została ukazana na tle działania Departamentu IV MSW, którego zadaniem była walka z Kościołem. Wystawa akcentuje represje, które dotknęły kapłana począwszy od szykan w specjalnej „jednostce kleryckiej” w Bartoszycach, poprzez inwigilację, nękanie, przesłuchania w prokuraturze, aresztowanie, prowadzenie śledztwa, wreszcie prowokacje i działania operacyjne, w wyniku których 19 października 1984 r. został on uprowadzony i w brutalny sposób zamordowany. Ukazuje dramatyczne okoliczności śmierci i pokazowy proces byłych oficerów SB, którzy dokonali zbrodni. Widz, także ten młody, który nie doświadczył PRL-u, może prześledzić historię życia księdza – przedstawiciela instytucji Kościoła, uznanego za wroga nr 1 przez komunistyczne służby. Autorzy wystawy starali się ukazać napięcia między codzienną duszpasterską pracą ks. Jerzego, czynioną w imię miłości Chrystusa i bliźniego i jej oceną, która w rozumieniu SB stanowiła zagrożenie trwałości socjalistycznej ojczyzny.
Obok prywatnych zdjęć ze zbiorów rodziny Popiełuszków i przyjaciół kapłana, zdjęć z działalności duszpasterskiej z lat 1980-1984, zgromadzonych w Archiwum sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, przedstawiono szereg dokumentów z zasobów archiwalnych IPN.

film ukazujący wystawę (mpg - 16,5 MB)

Pliki do pobrania

do góry