Nawigacja

Wystawy

586 dni stanu wojennego

Wystawa, przygotowana przez centralę IPN oraz OBEP IPN w Białymstoku, przedstawia wydarzenia z okresu stanu wojennego w kraju, uzupełnione o plansze dotyczące wydarzeń na Białostocczyźnie. Na kolejnych panelach znaleźć można informacje o wprowadzeniu stanu wojennego, różnych formach oporu społeczeństwa, losach i postawach poszczególnych grup ludności, reakcji świata na wydarzenia w Polsce, a także represjach wobec działaczy opozycji.

Otwarcie wystawy „586 dni stanu wojennego” – Białystok, 11 grudnia 2011

do góry