Nawigacja

Wystawy

Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989

Wystawa składa się z dwóch części nawiązujących w sposób naturalny do podziału społeczeństwa PRL w latach 80. XX w. Pierwsza reprezentuje niezadowolenie i dezaprobatę społeczeństwa wobec panujących stosunków politycznych, druga – ówczesną władzę i jej organy w postaci m.in. PZPR i Służby Bezpieczeństwa broniących narzuconego po 1944 r. komunistycznego systemu.

Wystawa składa się z 27 plansz obrazujących kolejno: powstanie NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie stanu wojennego i internowanie działaczy „Solidarności”. Wystawa obrazuje zarówno ofiary stanu wojennego jak i aparat represji – funkcjonariuszy SB wraz z przebiegiem ich karier w resorcie. 

Otwarcie wystawy odbyło się 12 grudnia 2006 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wraz z promocją książki Tomasza Danileckiego i Marka Kietlińskiego „Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie” w ramach obchodów 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

do góry