Nawigacja

Wystawy

Wolne Słowo. Niezależne wydawnictwa w Polsce 1976–1989

Wystawa składa się z kilku bloków tematycznych prezentujących najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem prasy i wydawnictw niezależnych w PRL, m.in. techniki drukarskie, kolportaż oraz represje, którym poddawano osoby zaangażowane w działalność w drugim obiegu wydawniczym. Szczególny nacisk położono na ukazujące się poza cenzurą tytuły bydgoskie.

Pierwsza prezentacja wystawy odbyła się 13 marca 2009 r. w sali Manru Opery Nova w Bydgoszczy. Ekspozycja towarzyszyła obchodom 28. rocznicy Bydgoskiego Marca `81. W tematykę wystawy wprowadzili przybyłych dr hab. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku i dr Marek Szymaniak, kierownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Delegatury w Bydgoszczy. Wystawę uświetniła promocja okolicznościowego albumu IPN „Bydgoski Marzec 1981”. Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny i dokumentowy, dotyczący przebiegu i konsekwencji tzw. kryzysu bydgoskiego w marcu 1981 r.

Wystawa przygotowana została przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy: Kamilę Churską, dr. Krzysztofa Osińskiego, dr. Marka Szymaniaka.

Ekspozycja składa się z 28 paneli.

Powiązane wiadomości

do góry