Nawigacja

Wystawy

Kościół św. Brygidy ks. prałata Henryka Jankowskiego

Wystawa została przygotowana w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Ukazuje ona dzieje kościoła, życiorys ks. prałata Henryka Jankowskiego, jego udział w wydarzeniach Sierpnia ’80 oraz rolę świątyni zarówno w tym okresie, jak i w czasie stanu wojennego. Część plansz poświęcono spotkaniom i rozmowom czołowych postaci ze świata polityki krajowej i zagranicznej, które odbywały się na plebanii kościoła pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Prezentowane zdjęcia pochodzą z zasobów Archiwum Komisji Krajowej „Solidarność”, zbiorów archiwalnych IPN oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, jak również kolekcji prywatnych.

Wystawa na stałe prezentowana jest we wnętrzu kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Składa się z 8 plansz formatu 100 cm x 70 cm.

do góry