Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL

Wystawa przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Oddział IPN w Katowicach.

Wystawa przybliża politykę wyznaniową władz Polski Ludowej wobec żeńskich wspólnot zakonnych w latach 1945–1989. Ukazuje represyjne działania komunistycznych władz i spychanie sióstr zakonnych na margines życia społecznego, a także zmagania zakonnic z ówczesną rzeczywistością, ich codzienne życie i pracę oraz zaangażowanie w wielkie wydarzenia z życia Kościoła i narodu. Nie jest ona kalendarium życia zakonnego, chronologiczny układ spełnia rolę symboliczną.

Na 25 planszach zaprezentowano dokumenty i fotografie ze zbiorów 19 archiwów żeńskich wspólnot zakonnych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Scenariusz wystawy przygotowały dr hab. Agata Mirek (KUL) i dr Łucja Marek (IPN Katowice) w konsultacji z dr. Adamem Dziurokiem (IPN Katowice). Materiały archiwalne zebrały i udostępniły siostry prowadzące badania naukowe nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce: s. Agnieszka Skrzypek (służebniczka dębicka), s. Alma Kotowska (urszulanka UR), s. Amata Kupka (siostra de Notre Dame), s. Danuta Kozieł (nazaretanka), s. Edyta Kołtun (marianka), s. Immakulata Karska (kanoniczka), s. Jadwiga Kurczewska (sercanaka), s. Jadwiga Kisielewska (siostra miłosierdzia), s. Józefa Wątroba (siostra miłosierdzia), s. Karina Domagała (jadwiżanka), s. Małgorzata Krupecka (urszulanka SJK), s. Maria Nikiel (elżbietanka), s. Marta Komorska (służebniczka starowiejska), s. Natana Bańczyk (boromeuszka), s. Rut Wosiek (franciszkanka z Lasek), s. Teresa Górska (nazaretanka), s. Teresa Maliniak (bazylianka), s. Venerabilis Guzy (służebniczka śląska), s. Wenancja Jednac (siostra Opatrzności Bożej), s. Zyta Maćkiewicz (niepokalanka).


 

Pliki do pobrania

do góry