Nawigacja

Wystawy

Strajk – porozumienia – związek. 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice”

Na 24 planszach zaprezentowano historię NSZZ „Solidarność” Huty Katowice w szerszym kontekście dziejów śląsko-dąbrowskiego ruchu solidarnościowego. Cezurą początkową wystawy są wydarzenia lat 70., które doprowadziły do zrodzenia się masowego ruchu społecznego, między innymi powstanie Wolnych Związków Zawodowych, które zapoczątkowały pracowniczy ruch opozycyjny, wybór Karola Wojtyły na papieża oraz jego pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny, która była katalizatorem polskiego „Sierpnia 80”. Na pozostałych planszach w przystępny i atrakcyjny dla odbiorcy sposób zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z historii śląsko-dąbrowskich struktur NSZZ „Solidarność”.

Wystawa autorstwa pracowników naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach – dr. Jarosława Nei oraz dr. Tomasza Kurpierza. Powstała przy współpracy Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza.
 

Pliki do pobrania

do góry