Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

„Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa”

 • foto #13 foto #13
 • foto #4 foto #4
 • foto #5 foto #5
 • foto #6 foto #6
 • foto #7 foto #7
 • foto #8 foto #8
 • foto #9 foto #9
 • foto #10 foto #10
 • foto #11 foto #11
 • foto #12 foto #12
 • foto #14 foto #14
 • foto #15 foto #15
 • foto #16 foto #16
 • foto #17 foto #17
 • foto #18 foto #18

Wystawa „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa” prezentowana była po raz pierwszy od 30 maja do 30 września 2010 r. przy pomniku Jana Pawła II u stóp wzgórza kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich, przy ul. ks. Ficka.

Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom działań aparatu bezpieczeństwa wobec piekarskich pielgrzymów w Polsce Ludowej, z akcentem na lata 60. i 70. minionego wieku. Ekspozycja ukazuje na podstawie zachowanych materiałów Służby Bezpieczeństwa metody i techniki inwigilacji pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich. Przedstawia stanowe zjazdy wyłącznie z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. Na wystawę składa się 26 plansz, w których wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów: Archiwum Parafialnego w Piekarach Śląskich, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Scenariusz wystawy przygotowali historycy katowickiego oddziału IPN: dr Łucja Marek oraz Robert Ciupa, przy współpracy Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej oraz Eweliny Małachowskiej, a także merytorycznym wsparciu dr. Adama Dziuroka, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

do góry