Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze

Autor wystawy: Jarosław Szarek
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Ryszard Terlecki
Projekt graficzny: Łukasz Dąbrowski
Organizator wystawy: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Stiftung Ettersberg w Weimarze, Fundacja Konrada Adenauera

Na ekspozycję (dostosowaną do prezentacji wewnętrznej) składa się 40 plansz o wymiarach 60 x 60 cm + katalog. Przygotowana została w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Znajduje się w stałym depozycie Fundacji Konrada Adenauera. Wernisaż wystawy odbył się 4 listopada 2004 r. w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie.

Na kilkudziesięciu planszach przedstawiono historię walki Polaków i Niemców z komunistycznymi reżimami – w Polsce od antykomunistycznej partyzantki po narodziny „Solidarności” i jej walkę w stanie wojennym, po odzyskanie niepodległości, natomiast w Niemczech Wschodnich od prób stworzenia parlamentarnego, demokratycznego systemu po zburzenie berlińskiego muru.

Walka z komunistyczną dyktaturą przybierała różne formy – od walki z bronią w ręku, przez manifestacje, strajki po jawną działalność opozycyjną czy niezależną kulturę. Ludzi zaangażowanych w te inicjatywy łączyło jedno – pragnienie wolności. W obu krajach powyższe działania wspierał Kościół. W najtrudniejszym okresie powojennych dziejów stanowił on samotną wyspę swobody, a wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odmienił bieg historii, nie tylko w podzielonej Europie. Zaowocowało to upadkiem sowieckiego imperium.

Marzenie o życiu w wolności przez wiele dziesięcioleci inspirowało wszystkich, którzy podejmowali walkę z komunizmem. Wielu zapłaciło za to najwyższą cenę. To im dedykowana jest ta wystawa. Jak napisali organizatorzy, ekspozycja jest również „wyrazem wdzięczności i szacunku wobec tych, którzy w Polsce i w NRD walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i prześladowaniami, a szczególnie wobec tych, którym nie dane było doczekać zwycięstwa wolności”.

Wśród zaproszonych gości i gospodarzy wernisażu wystawy byli: prezes IPN – prof. dr hab. Leon Kieres, prezes Fundacji Ettersberg – prof. Hans-Joachim Veen, prezes Fundacji Konrada Adenauera w Polsce – prof. Bernhard Vogel, Władysław Bartoszewski oraz marszałek Województwa Małopolskiego – Janusz Sepioł.

do góry