Nawigacja

Wystawy

Burza. Armia Krajowa w 1944 roku

Autor wystawy: Teodor Gąsiorowski
Konsultacja naukowa: Kazimierz Krajewski
Projekt graficzny: Marta Drabik
Organizatorzy wystawy: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Wystawa składa się z dwóch części:

A. Burza. Armia Krajowa w 1944 r.
– 100 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm; dodatkowo kolorowe plakaty wystawy

B. Burza. Armia Krajowa w 1944 r.
– 19 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm; dodatkowo kolorowe plakaty wystawy

Ekspozycja dostosowana jest do prezentacji wewnętrznej. Obecnie jest udostępniania. Zainteresowanym informacji w tej sprawie udzieli pracownik Referatu Wystaw i Edukacji Historycznej OBEP IPN w Krakowie, tel. (012) 426 21 37.

Po raz pierwszy została zaprezentowana 2 sierpnia 2004 r. w Pałacu Sztuki w Krakowie, przy placu Szczepańskim 4. Przedstawia wysiłek zbrojny Armii Krajowej w 1944 r., w związku z realizacją planu „Burza” - najważniejszego i największego przedsięwzięcia militarnego oraz politycznego Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Celem realizowanego planu było odzyskanie przez Polskę niepodległości, poprzez udział militarny w decydującej fazie wypierania Niemców z okupowanego kraju oraz ustanowienie suwerennej władzy w imieniu Rządu RP, uprzedzając w ten sposób wrogie wobec Polski zamiary Związku Sowieckiego i komunistów realizujących jego interesy.

Największą bitwą Polskiego Państwa Podziemnego było Powstanie Warszawskie – jednocześnie największe tego rodzaju wydarzenie w całej okupowanej Europie. Kilkadziesiąt lokalnych powstań w ramach akcji „Burza” miało miejsce na terenach Polski od Kresów Wschodnich aż po linię Wisły. Uczestnicy „Burzy” w heroiczny sposób dali wyraz woli walki o wolną i niepodległą Ojczyznę – Polskę o nieskrępowanych możliwościach odbudowy i rozwoju gospodarczego, społecznego oraz politycznego.

Wszystkie te elementy znajdują odbicie w prezentowanej wystawie „Burza. Armia Krajowa w 1944 roku”. Jej autor postawił sobie za cel przybliżenie wydarzeń i osób związanych z Małopolską i Krakowem. Są to niejednokrotnie fakty mało znane, a czasem po raz pierwszy pokazane.

Całość ekspozycji składa się z kilku części, stanowiących osobne bloki tematyczne. Otwierają je tablice ilustrujące przygotowania do planu „Burza”. Następnie pokazane zostały działania oddziałów Armii Krajowej na Wołyniu, a także wydarzenia w Wilnie oraz powstanie lwowskie. Kolejny rozdział poświęcony jest przejściu oddziałów wołyńskich i lwowskich na Rzeszowszczyznę, w krośnieńskie i dębickie. Kolejne segmenty ekspozycji prezentują wydarzenia związane z Małopolską. Wśród nich przygotowania do powstania w Krakowie oraz tzw. „republiki partyzanckie” w Miechowie, Myślenicach i w Gorcach. 
 


fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4
 
fot. 5

fot. 6
 

fot. 1. Szwadron warszawskiego 2 Pułku Strzelców Konnych w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
fot. 2. Ks. Rafał kapelan 50 Pułku Piechoty przekazuje proporzec batalionu AK „Trzaska”
fot. 3. Erkaemiści 1 Brygady Wileńskiej AK
fot. 4. Szkolenie przy stole plastycznym w batalionie AK „Baszta”
fot. 5. Mapa z naniesionymi stanami AK i Niemców
fot. 6. Oficerowie 6 kompanii 26 pp w obszarze lwowskim

Prezentacja wystawy

do góry