Nawigacja

Wystawy

Inwazja 1968

16 drukowanych plansz formatu 150×200 cm, dodatkowo plakaty wystawy

Autor scenariusza dr Łukasz Kamiński
Współpraca: Joanna Dutka, Teodor Gąsiorowski, dr. Krzysztof Persak, Anna Piekarska, Paweł Rokicki, Agnieszka Rudzińska

Organizator:
Instytut Pamięci Narodowej oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Otwarcie wystawy:
21 sierpnia 2008 r., Mały Rynek w Krakowie

Od 21 sierpnia do 5 września 2008 r. na Małym Rynku w Krakowie prezentowana była wystawa „Inwazja 1968”, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie. Ekspozycję uroczyście otworzyli Wojciech Frazik, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Krakowie, oraz dr Ivan Horský, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli prof. Ryszard Terlecki oraz Stanisław Sorys, Wicewojewoda Małopolski.

Wystawa zawiera materiał fotograficzny pokazujący przebieg interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczętej 21 sierpnia 1968 r., ze szczególnym uwzględnieniem postaw solidarności społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń lata 1968 r. Ekspozycja jest dostępna w wersji angielskiej i słowackiej.

W 1968 roku losy Polaków, Czechów i Słowaków splotły się w szczególny sposób. Podczas protestów w marcu 1968 r. ogromne nadzieje wiązano w Polsce z reformami praskiej wiosny (popularne hasło głosiło: „Cała Polska czeka na swojego Dubczeka"), z drugiej strony w Czechosłowacji odnotowano liczne przejawy solidarności z represjonowanymi studentami i naukowcami. Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji przyjęto z oburzeniem jako pogwałcenie polskiej tradycji walki „o wolność waszą i naszą”. Inwazji towarzyszyły liczne protesty Polaków, które stanowiły fundament przyszłej współpracy polskiej i czechosłowackiej opozycji.

Wystawa „Inwazja 1968” – Kraków, 21 sierpnia – 5 września 2008
 

Prezentacja wystawy

do góry