Nawigacja

Wystawy

Kapłan i wychowawca. Ojciec Stefan Miecznikowski TJ (1921–2004)

Wystawę „Ojciec Stefan Miecznikowski – kapłan i wychowawca”, opowiadającą o tym legendarnym jezuicie, kapelanie NSZZ „Solidarność”, przygotowano w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

O. Stefan Miecznikowski (1921–2004) był znanym duszpasterzem, magistrem nowicjatu i organizatorem pomocy charytatywnej. Działał kolejno w Nowym Sączu, Lublinie, Kaliszu i Łodzi i wszędzie zdobył sobie reputację wybitnego wychowawcy i opiekuna duchowego. Autorzy wystawy dowodzą, że jego sukcesy na tym polu były w pewnej mierze skutkiem jego doświadczeń harcerskich. Część wystawy została poświęcona osobom, które znacząco wpłynęły na jego rozwój intelektualny, m.in. dh. Aleksandrowi Kamińskiemu, o. Stanisławowi Wawrynowi i o. Jerzemu Mirewiczowi. Szczególny nacisk położono na okres stanu wojennego, kiedy o. Stefan kierował w Łodzi Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom. Instytucja ta, działająca przy kościele o.o. jezuitów, objęła opieką ok. 500 rodzin działaczy „Solidarności” i opozycji demokratycznej.

Autorami wystawy są: Grzegorz Nawrot (komisarz wystawy), Paweł Spodenkiewicz i Milena Romanowska (projekt plastyczny). Zdjęcia pochodzą m.in. z archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa została otwarta 25 października 2011 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
 

do góry