Nawigacja

Wystawy

Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w „Polsce Ludowej” (1945–1990)

Wystawa jest poświęcona dziejom harcerstwa w PRL, tj. od 1945 do 1990 roku. Jej celem jest przedstawienie losów polskiego harcerstwa w okresie po II wojnie światowej w państwie komunistycznym. Szczególny nacisk został położony na lata 1980–1989, kiedy niezależne od władz komunistycznych środowiska harcerskie odrodziły się, wysuwając postulat odnowy Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o tradycyjne harcerskie ideały. Pierwsza część wystawy, zatytułowana „Harcerstwo zniewolone”, ukazuje politykę władz komunistycznych wobec ZHP, jego zniszczenie w 1950 roku, próby odrodzenia w 1956 r., a następnie podporządkowanie przez PZPR i przekształcenie w upolitycznioną, zbiurokratyzowaną organizację młodzieżową. Druga część pod tytułem „Harcerska „Solidarność” dotyczy zagadnienia środowisk, ruchów i organizacji harcerskich, powstałych na fali solidarnościowego buntu z sierpnia 1980 roku. „Harcerstwo stanu wojennego” to kolejna część wystawy, w której przedstawione zostały losy niezależnego harcerstwa po 13 grudnia 1981 r., m.in. represje wobec instruktorów i drużyn. Część czwarta pt. „Niezależni” charakteryzuje działalność niezależnych organizacji harcerskich, a w szczególności ich udział w Białej Służbie (tzn. harcerskiej służbie porządkowej, sanitarnej i informacyjnej) w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 i 1987 roku, w ogólnopolskich zlotach harcerskich przeprowadzanych z okazji ważnych rocznic lub wydarzeń patriotycznych, pracach duszpasterstw harcerskich. Ostatnia część, czyli „Czas przełomu”, prezentuje zmiany w polskim harcerstwie w okresie transformacji ustrojowej 1989 roku.

Materiały wykorzystane do niniejszej wystawy składają się z tekstów i ilustracji (zdjęć, dokumentów, czasopism, plakietek, odznak) z przewagą tych ostatnich. Zostały rozmieszczone na 25 panelach jednostronnych, zewnętrznych, tzn. rozmieszczonych na wolnym powietrzu.

Wystawę przygotowało:
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej

Scenariusz wystawy:
dr hab. Marek Wierzbicki (IPN)

Koncepcja plastyczna:
Przemysław Ochnia
 

Pliki do pobrania

do góry