Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Wystawy

Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888–1956

Wernisaż wystawy odbył się 22 października 2011 r. w Katedrze Poznańskiej. Ekspozycja przedstawia życie i działalność Walentego Dymka, od 1929 r. biskupa sufragana Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej, a od 1946 Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Na panelach wstępnych ukazano dom rodzinny Walentego Dymka, z którego wyniósł nie tylko głęboką wiarę, ale również postawę patriotyczną i wrażliwość na sprawy społeczne. Kolejne plansze przedstawiają natomiast początki jego posługi kapłańskiej, zaangażowanie społeczno-charytatywne w okresie międzywojennym, a także czas internowania podczas II wojny światowej. Ostatnią część wystawy poświęcono działaniom abp. Dymka na rzecz odbudowy moralnej i materialnej Kościoła poznańskiego po roku 1945. Część ta dotyka również kwestii inwigilacji abp. Dymka przez aparat represji komunistycznego państwa, z uwzględnieniem metod i form stosowanych przez funkcjonariuszy Bezpieczeństwa.

do góry