Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani

Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane z ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom w kierunku zachowania pamięci o „Golgocie Wschodu”. 

Otwarta 31 marca 2008 r., Rzeszów

Pracownicy rzeszowskiego OBEP przygotowali również wystawę „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”, która jest przystosowana do prezentowania w plenerze.
 

do góry