Nawigacja

Wystawy

Władysław Koba (1914–1949)

Władysław Koba urodził się 8 I 1914 r. w Jarosławiu. W okresie szkoły średniej związany był z harcerstwem, od 1932 – w Wojsku Polskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie, był oficerem III Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach II Dywizji Piechoty Legionów Armii „Łódź”. Obrońca Twierdzy Modlin. W latach 1940–1945 w Armii Krajowej, a następnie w okresie 1945–1947 w WiN. Zamordowany został na zamku w Rzeszowie 31 I 1949 r.

Wystawa prezentuje wiele materiałów wcześniej niepublikowanych – osobiste dokumenty, dokumenty dotyczące organizacji ZWZ-AK oraz WiN, fotografie z archiwum rodzinnego oraz ze zbiorów osób prywatnych. Przygotowanie wystawy poprzedziła szeroka kwerenda w archiwach IPN-u, archiwach państwowych, muzeach i zbiorach prywatnych.

Otwarta 25 maja 2008 r., Jarosław

do góry