Nawigacja

Wystawy

Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia Gorzów Wlkp. 1980/1981

Powstanie NZS było wyrazem protestu, sprzeciwu środowiska studenckiego wobec PRL-u. Pierwszymi, którzy postanowił założyć NZS na terenie AWF w Gorzowie Wlkp. byli m.in. Janusz Dreczka i Ryszard Franczuk. Pierwszym przewodniczącym (na rok akademicki 1980/1981) został student IV roku – Wojciech Ziemniak.

Gorzowski NZS od samego początku ściśle współpracował z ogólnopolskimi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W marcu 1981 r. zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję NZS-ów Uczelni Sportowych. Udało się wytworzyć atmosferę miejsca, w którym można było porozmawiać w swoim gronie o specyficznych problemach uczelni sportowych i wspólnie działać na rzecz sportowej społeczności studenckiej. Zaproszenie na konferencję przyjęły AWF z kilku miast Polski.

W okresie legalnej działalności NZS mury gorzowskiej uczelni odwiedzili m. in. Bohdan Cywiński, Jan Józef Lipski, ks. Witold Andrzejewski, Maciej Zembaty. Ponadto studenci angażowali się w prace gorzowskiego teatru jako statyści w takich spektaklach jak: „Noc Dziadów”, „Kwiaty Polskie”. Po rocznej wspólnej działalności zawiązała się między działaczami NZS prawdziwa przyjaźń. Postanowiono podsumować pracę, a także zastanowić się nad dalszymi działaniami oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z młodszymi koleżankami i kolegami, którzy mieli przejąć stery NZS-u podczas wspólnego wyjazdu wakacyjnego. Wszyscy chętni wyjechali do Wdzydz Kiszewskich w lipcu 1981 r.

W nowym roku akademickim studenci z Gorzowa solidaryzowali się z kolegami z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz Wyższą Oficerską Szkołą Pożarniczą w Warszawie i ich postulatami. Akcje protestacyjne, które wraz z rozwojem sytuacji zaostrzały swój przebieg, aż do strajku okupacyjnego włącznie, rozpoczęły się 11 listopada 1981 r. wiecem informacyjnym o sytuacji na polskich uczelniach. Strajk okupacyjny zawieszono 13 grudnia 1981 r. wraz z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium całego kraju.

Wprowadzenie stanu wojennego dla wszystkich było całkowitym zaskoczeniem. Działalność NZS-u została przez władze natychmiast zawieszona, a 15 stycznia 1982 r. NZS rozwiązano. Dla wielu działaczy praca w tej organizacji skończyła się internowaniem. W tym okresie współpracowano z RKW NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. W lutym 1982 r. powstał na uczelni KSS „Zwyciężymy”.

Wystawa „Warto było Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia Gorzów Wlkp. 1980 / 1981” prezentuje jeden z rozdziałów w historii NZS. Pierwsze otwarcie wystawy nastąpiło 29 maja 2010 r. w Akademii Wychowania Fizycznego. Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej przy ul. Estkowskiego 13 w Gorzowie Wlkp. Stanowiła ona jeden z elementów obchodów 30-lecia NZS AWF w Gorzowie. Inspiratorką i autorką scenariusza jest Anna Marczyk, działaczka NZS w 1981 r. Projekt graficzny nawiązuje do wystaw przygotowanych przez OBEP w Łodzi i OBEP w Szczecinie, prezentujących odpowiednio NZS w kraju i w Szczecinie.

Sposób prezentacji: 18 paneli wystawienniczych prezentowane na systemie ekspozycyjnym „Vision-Wall” (wys. 1000 mm x szer. 700 mm).

Pliki do pobrania

do góry