Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Twarze kołobrzeskiej bezpieki

Dnia 16 grudnia 2007 r. w Galerii Sztuki Współczesnej (prawe skrzydło Ratusza) w Kołobrzegu otwarta została wystawa „Twarze kołobrzeskiej bezpieki” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie.

Aparat represji, początkowo w postaci Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zorganizowano w Kołobrzegu w maju 1945 r. Funkcjonował nieprzerwanie, w różnej formie, do końca marca 1990 r. Wystawa prezentuje wizerunki 24 kołobrzeskich funkcjonariuszy UB i SB – od pierwszego kierownika, Edwarda Bednarka, pełniącego obowiązki w latach 1945–1946, po ostatniego szefa SB Władysława Futomę, który pełnił obowiązki w latach 1986–1990. W dużej mierze są to funkcjonariusze zajmujący stanowiska kierownicze, zarówno w Kołobrzegu, jak i w innych regionach kraju – biogramy pokazują drogę ich kariery od szeregowych pracowników poprzez kolejne awanse, niekiedy aż po stanowisko komendanta wojewódzkiego MO.

Wystawie towarzyszy informator, w którym zamieszczono notatki na temat 26 funkcjonariuszy kołobrzeskich oraz 15 stojących na czele struktur wojewódzkich w Szczecinie (do 1950 r.) i Koszalinie, którzy sprawowali nadzór nad strukturami terenowymi UB i SB, także w Kołobrzegu.

Kontakt:

Marcin Ozga, tel. (091) 312 94 12, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania

do góry