Nawigacja

Wystawy

W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950

Wystawa została przygotowana przez OBEP IPN w Szczecinie. Przedstawia proces migracji ludności oraz kształtowania się społeczeństwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Podejmuje również tematykę związaną z adaptacją „nowych” mieszkańców w obcych i niezwykle trudnych warunkach. Opisuje problemy związane z pobytem na tych terenach Armii Czerwonej oraz powstawanie zrębów polskiej administracji, oświaty i kultury. Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. 
 
Informacje:
Marcin Ozga, tel. (091) 312 94 12, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

do góry