Nawigacja

Видання IPN укр

Wystawy

Dni Powstania – Warszawa 1944

Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z OBEP IPN w Gdańsku oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Otwarta została 29 lipca 2004 r. w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej w ramach głównych uroczystości obchodów 60. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez IPN.
Wystawa ma wymiar symboliczny – odwołuje się do pojęć i symboli, charakteryzujących Powstanie Warszawskie w sposób szczególnie pełny i wyrazisty. Poszczególne panele odwołują się do bohaterskiej walki powstańców i zbiorowego wysiłku mieszkańców stolicy, nadających głęboki sens pojęciom – solidarność, bohaterstwo, ofiarność. Mówią też o odsieczy oddziałów AK płynących z terenu kraju, o nadziei pokładanej w pomocy Aliantów Zachodnich, która okazała się tak nikła, o zmarnowanym wysiłku żołnierzy armii Berlinga poległych na przyczółku czerniakowskim, o zdradzie „sojusznika naszych sojuszników”, czekającego na agonię miasta i jego obrońców.
Zwiedzający mogą zobaczyć między innymi wielkoformatowe płótna, przy prezentacji których wykorzystana została przestrzeń i światło, oraz panele fotograficzne przedstawiające tragedię żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców Warszawy. Warstwę artystyczną wystawy dopełnia prezentacja dokumentalnych materiałów filmowych polskich i niemieckich, a także część informacyjno-edukacyjna, przeznaczona zwłaszcza dla młodego odbiorcy. Zamiarem organizatorów było oddanie atmosfery, jaka towarzyszyła dramatycznym miesiącom Powstania Warszawskiego.

do góry