Nawigacja

Wystawy

Jan Paweł II we Wrocławiu w 1983 r.

Ekspozycja „Jan Paweł II we Wrocławiu w 1983 r.”, powstała pod honorowym patronatem ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza i Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, przedstawia pierwszą wizytę papieża Polaka w stolicy Dolnego Śląska. Miała ona miejsce podczas jego II pielgrzymki do Ojczyzny. Dziesięć plansz, przygotowanych przez Doktoranckie Koło Historii Najnowszej Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz Instytutu Historycznego UWr., stanowi chronologiczny zapis wydarzeń, które na długo zapisały się w pamięci mieszkańców miasta. Pielgrzymka ta była jedną z nielicznych okazji do uzewnętrznienia emocji przez tłumy w trudnym okresie stanu wojennego. Wystawa oddaje atmosferę tamtego czasu, ukazując również działania służb bezpieczeństwa i ich ilościowe zaangażowanie w kontrolę wizyty papieskiej, przez co może stać się źródłem refleksji nad sytuacją Polski i Kościoła katolickiego w latach 80. ubiegłego wieku.

Wystawa jest wyposażona w system umożliwiający ekspozycję plansz w pomieszczeniach.
 

do góry