Nawigacja

Między dwoma totalitaryzmami

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” odbył się pierwszy cykl szkoleń realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Zachęcamy do korzystania i pobierania materiałów edukacyjnych wytworzonych na potrzeby szkoleń. Celem pierwszego cyklu seminariów „Między dwoma totalitaryzmami” było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom.

Finał cyklu szkoleń „Między dwoma totalitaryzmami”

Cykl: Między dwoma totalitaryzmami

ZAGADNIENIA

do góry