Nawigacja

Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939-1989

Szkolenie „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989”. Edycja I – Polski Londyn

EDYCJA I – POLSKI LONDYN

Czteroletni projekt poświęcony jest polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Pierwsza edycja w 2018 roku poświęcona  będzie ośrodkom emigracyjnym  w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi.  Kolejne edycje planowane na lata 2019-2021 - przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

REJESTRACJA

Projekt adresowany jest przede wszystkim  dla aktywnych zawodowo nauczycieli doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego w szkołach podstawowych (kl.. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

W ramach każdej z I edycji  projektu zaplanowano:

  1. trzy 14-godzinne seminaria dla maksymalnie 48 uczestników, na które składać się będą wykłady  prowadzone przez znanych historyków i zajęcia  warsztatowe (9-10 lutego, 16-17 marca oraz 27-29 kwietnia 2018r .; miejsce: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, Archiwum Akt Nowych, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne); łączna liczba godzin dydaktyki wynosi 42.
  2. trzy zadania konkursowe do  wykonania przez uczestników między kolejnymi zjazdami (więcej informacji w regulaminie konkursu).
  3. 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Londynu dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe (pierwsza połowa lipca 2018 r.)  

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Organizatorzy (IPN, ORE) oraz współorganizatorzy (AAN, WBH) ponoszą koszty: dydaktyki, materiałów szkoleniowych i  publikacji niezbędnych do wykonania  zadań projektowych oraz  bazy szkoleniowej,  wyżywienia i noclegów w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku oraz wizyty studyjnej.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na zjazdy w ramach seminarium.

Kryteria udziału w projekcie – seminariach:

  • rejestracja w systemie szkoleń ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl (niezbędne jednorazowe założenie konta, akceptacja oświadczeń o danych osobowych)
  • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (szkoła, placówka doskonalenia nauczycieli) o wyrażeniu zgody na udział w projekcie
  • oświadczenie o zatrudnieniu na co najmniej ½ etatu na stanowisku nauczyciela w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach
  • Oświadczenie, że w razie wycofania się z projektu i niepodjęcia zadań konkursowych w roku szkolnym 2017/ 2018 – uczestnik  zwróci koszt  dydaktyki 500 zł (pięćset złotych) brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu poniesionych przez organizatorów  kosztów szkolenia (seminariów) oraz materiałów szkoleniowych.

Seminaria są formą doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy z uczestników projektu otrzyma zaświadczenie ORE wydane zgodnie z rozporządzeniem o placówkach doskonalenia nauczycieli oraz  obowiązującymi standardami organizacji szkoleń Ośrodka Rozwoju Edukacji  (100 % aktywnego uczestnictwa w seminariach oraz wykonanie zadań konkursowych).

Kontakt IPN, Przystanek Historia:

Kontakt ORE:

  • Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl
  • Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl

UWAGA!

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać wyłącznie na platformę szkoleniową ORE jako załączniki w  formacie PDF. Prosimy o pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów przed rejestracją.
Niekompletna dokumentacja spowoduje odrzucenie z powodów niespełnienia warunków formalnych.

Zarejestrowanie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

do góry