Nawigacja

Видання IPN укр

Projekty edukacyjne

Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922” – Kraków, 10 listopada 2017

  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«
  • Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!« Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „»O naszą Niepodległą!«

W przededniu Święta Niepodległości, w dniu 10 listopada br. o godzinie 10.00, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków zorganizowały konferencję inauguracyjną ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, a oficjalnym gościem na inauguracji była Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer.

Na wstępie uczestnicy przygotowali dla siebie kokardy narodowe, które przypięli do strojów, co podkreśliło wyjątkowy charakter konferencji. Warsztaty poprowadziła Roksana Szczypta-Szczęch z OBEN IPN w Krakowie. Następnie, po uroczystym przywitaniu przybyłych przez dyrektor krakowskiego Oddziału IPN, Magdalenę Głowę i wiceprezesa PTZ Oddział Kraków - dr. hab. Mariana Wolskiego, rozpoczęła się z jego udziałem dyskusja panelowa, w której wzięli także udział prof. dr. hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ) oraz dr Maciej Korkuć (IPN Oddział w Krakowie). Tematem debaty była sytuacja ziemian w dobie walk narodowowyzwoleńczych. Historycy przedstawili słuchaczom różne aspekty funkcjonowania ziemiaństwa polskiego w społeczeństwie i narodzie w XIX oraz XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przedstawicieli grupy w zmaganiach o odzyskanie niepodległości.

W drugiej części spotkania dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie) przedstawił założenia projektu, z omówieniem regulaminu i kolejnych działań. Szczególny nacisk położono na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne IPN oraz etapy planowanego konkursu w ramach projektu.

Całość zakończyła projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Dariusza Walusiaka pt. „Pierwsza Kadrowa. Z krakowskich Oleandrów do niepodległości”. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8.

Zachęcamy do zaangażowania się i udziału w konkursie! Odkryjmy wspólnie nieznanych bohaterów niepodległości, którzy należeli do ziemiaństwa i zgodnie ze swoim etosem, poświęcili życie Polsce!

do góry