Nawigacja

Видання IPN укр

Portale

Indeks Represjonowanych

Portal jest poświęcony programowi naukowo-badawczemu „Indeks Represjonowanych. W założeniu „Indeks Represjonowanych” miał służyć głównie poszukiwaniu zaginionych. Ostatecznie jednak został zaprojektowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać także osoby prowadzące badania naukowe związane z tematyką wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej udostępnia obecnie bazę internetową „Indeksu Represjonowanych”, która zawiera ponad 316 000 rekordów. Z danych zawartych w bazie mogą korzystać m.in. ofiary prześladowań pragnące udokumentować doznane represje, osoby szukające informacji o zaginionych bliskich oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej.

Po więcej informacji zapraszamy na indeksrepresjonowanych.pl

do góry