Nawigacja

Видання IPN укр

Portale

Opozycja


Portal dotyczy zagadnień związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693). Ustawa ta daje możliwość niesienia realnej pomocy tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Instytut Pamięci Narodowej udziela pomocy i wsparcia przy sporządzaniu wniosków przez osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń. Do uzyskania potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nie jest wymagana odrębna decyzja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jeśli wnioskodawcy nadano Krzyż Wolności i Solidarności.

Po więcej informacji zapraszamy na opozycja.ipn.gov.pl

do góry