Nawigacja

Portale

Bibliografia Historii Polskiej

Pod adresem https://bibliografia.ipn.gov.pl/ dostępna jest Bibliografia Historii Polskiej za lata 1980–2016. Bibliografia w wersji on-line to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Historii PAN i IPN. Udostępniania rokrocznie polska narodowa bibliografia historyczna obejmuje druki zwarte (monografie, wspomnienia i relacje, wydawnictwa źródłowe), a także artykuły i inne drobniejsze publikacje odnoszące się do historii Polski i jej ziem w historycznych granicach, od starożytności do czasów współczesnych, a także do dziejów polskiej emigracji politycznej i Polaków za granicą. Wersja elektroniczna zasadniczo zawiera te same rekordy (opisy bibliograficzne), co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez IH PAN. Zostały one jednak szczegółowo sprawdzone i zaktualizowane, tak aby możliwe było jej zaawansowane elektroniczne przeszukiwanie według zadanych kryteriów.


bibliografia.ipn.gov.pl

do góry