Nawigacja

Видання IPN укр

Portale tematyczne

Portal „Marzec ’68” w nowej odsłonie

Powstały w 2008 roku serwis internetowy zyskał nowy wygląd, nowe funkcjonalności i przede wszystkim dużą ilość nowych treści: dokumentów, zdjęć, grafik, materiałów edukacyjnych oraz tekstów historycznych.

marzec1968.pl

Instytut Pamięci Narodowej, w związku z rocznicą Marca '68, zaprasza na tematyczny portal internetowy http://marzec1968.pl/.  Powstały w 2008 roku serwis internetowy zyskał nowy wygląd, nowe funkcjonalności i przede wszystkim dużą ilość nowych treści: dokumentów, zdjęć, grafik, materiałów edukacyjnych oraz tekstów historycznych.

Portal stanowi kompendium wiedzy dla szukających informacji o jednym z „polskich miesięcy”. W sekcji „Historia” (link) można znaleźć teksty opisujące różne aspekty Marca '68 od jego genezy po następstwa. Wspomniana część serwisu jest również dostępna w języku angielskim (link). Na interaktywnej „Mapie protestów” (link) można znaleźć opisy wydarzeń z perspektywy różnych miast. Sekcja „Dokumenty” (link) zawiera kopie cyfrowe archiwaliów dotyczących takich zagadnień jak propaganda, satyra czy protesty studenckie (link). Polecamy tekst  „Marzec ’68 w kartotekach SB”, czyli analizę tego, w jaki sposób SB inwigilowała uczestników protestów i osoby pochodzenia żydowskiego (link). Ciekawą grupę dokumentów stanowią też zagraniczne komentarze na temat Marca, m.in. te zamieszczone na łamach prasy polonijnej (link). Dzięki uprzejmości Dyrekcji Wojskowego Biura Historycznego można zapoznać się z materiałami dot. m.in. indoktrynacji politycznej żołnierzy oraz czystek w wojsku w kontekście Marca ’68 (link).

Pokaźną część ekspozycji internetowej stanowią fotografie oraz kopie cyfrowe zarekwirowanych przez bezpiekę ulotek (link). W serwisie zostały opublikowane zarówno fotografie przejęte przez IPN jako spuściznę archiwalną po organach bezpieczeństwa państwa PRL (link), jak również zdjęcia przekazane przez naszych darczyńców, np. zdjęcia Macieja Kossowskiego (link). W sekcji „Multmedia” zamieszczono m.in. filmy operacyjne, filmy edukacyjne i nagrania audio, w tym unikatowe nagranie przemówienia Edwarda Gierka z 14 III 1968 r. ze zbiorów Polskiego Radia w Katowicach (link). Odnowiona sekcja „Kalendarium” przedstawia opis najważniejszych wydarzeń na osi czasu (link). Ważną częścią portalu jest strefa edukacyjna (link), gdzie można znaleźć m.in. publikacje IPN w wersji cyfrowej, plansze wystaw tematycznych oraz scenariusz lekcji historii pt. Oblicza Marca.

Pierwotna wersja portalu z 2008 roku na podstawie koncepcji dr. Łukasza Kamińskiego, ówczesnego zastępcy dyrektora Biura Edukacji Publicznej. Aktualizację serwisu w 2018 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Sekcją Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN.

Portal zostanie zaprezentowany uczestnikom konferencji „Marzec ’68 – etap w drodze do wolności”, która będzie miała miejsca w dniach 21–22 III 2018 r. w Toruniu (link).

Poniżej niektóre z nowych materiałów zamieszczonych na portalu.

do góry