Nawigacja

Media o IPN

PRZEGLĄD MEDIÓW – 3 października 2017

KRÓTKO

  • IPN o artykule Panfila: Sformułowania nie są zgodne ze stanowiskiem Instytutu – sformułowania zawarte w artykule historyka Tomasza Panfila w Gazecie Polskiej „nie są w żadnym wypadku zgodne ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej” –  oświadcza kierownictwo IPN. Dr hab. Tomasz Panfil jest pełniącym obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN. W artykule, który ukazał się w tygodniku napisał między innymi, że „po agresji Niemiec na Polskę sytuacja Żydów nie wyglądała bardzo źle”. Autor podkreślił, że wprawdzie Niemcy wprowadzili szereg nakazów na Żydów, obciążyli ich podatkami i wyznaczyli specjalne strefy to „jednocześnie zezwolili na tworzenie judenratów, czyli organów samorządu”. Ten fragment artykułu zacytowały inne gazety i portale społecznościowe. W oświadczeniu wydanym przez kierownictwo IPN czytamy, że „sformułowania nie są w żadnym wypadku zgodne ze stanowiskiem IPN, ani ze stanem wiedzy naukowej na temat sytuacji ludności żydowskiej na ziemiach polskich po 1 września 1939 roku”, a dalej, że „kierownictwo IPN oczekuje, że dr hab. Tomasz Panfil w ramach swojej działalności naukowej i publicystycznej wykazywać będzie należytą staranność i przestrzegać będzie zasad rzetelności naukowej i badawczej”. Kierownictwo Instytutu zapewniło, że sytuacja ludności żydowskiej od momentu wybuchu II wojny światowej „należy do najważniejszego obszaru badań historycznych prowadzonych przez pracowników IPN i od siedemnastu lat stanowi jedno z głównych zagadnień podejmowanych przez Instytut. Świadczą o tym liczne publikacje i inne przedsięwzięcia o charakterze zarówno naukowym, jak i edukacyjnym”. radio.lublin.pl, kurierlubelski.pl, 2 października 2017.
  • Nowy projekt edukacyjny IPN – „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – to tytuł nowego projektu edukacyjnego IPN, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele będą mogli zapoznać się z metodami poszukiwań ofiar zbrodni komunistycznych. Młodzież pozna rolę m.in. archeologii, antropologii i genetyki. Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań” adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego. Projekt ten związany jest z prowadzonymi przez IPN od kilku lat poszukiwaniami tajnych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych, głównie zbrodni komunistycznych. „Udział w tym przedsięwzięciu, którego celem jest zaprezentowanie procesu poszukiwań i sylwetek odnalezionych, nie tylko pozwoli uczniom na poznanie ciekawych unikalnych działań interdyscyplinarnego zespołu naukowców, ale może być przeżyciem kształtującym empatię wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialność za swoje czyny, poszanowanie dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych" – podkreślił w liście intencyjnym wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, który w Instytucie kieruje pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt, podczas którego uczniowie poznają rolę m.in. archeologii, antropologii, genetyki w programie poszukiwań i identyfikacji, jest przewidziany na cały rok szkolny i obejmuje sześć spotkań o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz uroczyste podsumowanie połączone z prezentacją efektów. Nowe przedsięwzięcie IPN, które rozpocznie się w październiku i potrwa do kwietnia 2018 r., przewiduje finał mający być okazją do przedstawienia przez uczniów własnych refleksji w postaci krótkich etiud filmowych. „Będą one poświęcone niewinnie straconym w latach 1944-1956 i poszukiwaniom ich miejsc pochówków. Filmy te zostaną pokazane w czasie uroczystego zakończenia projektu. Z nadzieją, że w ten sposób uczniowie wpiszą się w swoisty łańcuch pamięci o ofiarach terroru komunistycznego z lat 1944-1956 zapraszam do udziału w projekcie” – dodał w liście Szwagrzyk. Zgłoszenia szkół z Warszawy i województwa mazowieckiego IPN przyjmuje do poniedziałku, 9 października. PAP, nowahistoria.interia.pl, 2 października 2017; dzieje.pl, 3 października 2017.
  • 10 edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” - głosowanie przez internet do 31 października br. – pasjonaci polskiej historii mogą do 31 października br. głosować przez internet w konkursie „Książka Historyczna Roku” na najlepsze publikacje poświęcone dziejom Polski w XX w. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 23 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej. Organizatorami konkursu są: Telewizja Polska, Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio i Narodowe Centrum Kultury. Konkurs „Książka Historyczna Roku”, który w tym roku ma swoją jubileuszową, dziesiątą edycję, ma za zadanie popularyzować dzieje Polski XX w. i zachęcać do czytania książek historycznych. Nagroda im. Oskara Haleckiego przyznawana jest w dwóch kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Wyboru zwycięskich książek dokona jury konkursu - złożone z wybitnych historyków - pod przewodnictwem prof. Antoniego Dudka, jednak możliwość głosowania mają również czytelnicy. Głosy na wybrane tytuły można oddawać za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkahistorycznaroku.pl. Wybrane w ten sposób książki zdobędą nagrodę czytelników w obu kategoriach konkursu. Jury ogłosiło, że łącznie na konkurs zgłoszono 108 publikacji, które - zgodnie z jego regulaminem - wydano po raz pierwszy i w języku polskim między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Do finału zakwalifikowano 20 książek - po 10 w każdej kategorii. polskieradio.pl, 2 października 2017; PAP, dzieje.pl, gazetaprawna.pl, 3 października 2017.
do góry