Nawigacja

Media o IPN

PRZEGLĄD MEDIÓW – 8 września 2017

KRÓTKO

  • Śląskie: Upamiętniono tyską Solidarność  – na ścianie budynku w Tychach, gdzie 37 lat temu mieściła się siedziba Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ Solidarność, odsłonięto w piątek pamiątkową tablicę. Przypomniano też historię związku w mieście, znanym wówczas m.in. z browaru i Fabryki Samochodów Małolitrażowych. – MKZ NSZZ Solidarność Tychy powstała w październiku 1980 r. jako struktura koordynująca działanie komisji założycielskich Solidarności z terenu Tychów i okolic. Latem 1981 r. przynależało do niej 61 struktur zakładowych związku. Była to jedna z pięciu ponadzakładowych struktur, które po strajkach sierpniowo-wrześniowych powstały na terenie ówczesnego województwa katowickiego – przypomniał w piątek dr Jarosław Neja z katowickiego IPN. Instytut objął patronat nad piątkowymi uroczystościami, które rozpoczęła msza św. w tyskim kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Później historycy i uczestnicy wydarzeń sprzed 37 lat opowiadali o początkach związku w mieście. Rozstrzygnięto też konkurs literacko-historyczny przeprowadzony w szkołach ponadgimnazjalnych, którego motywem przewodnim była wypowiedź św. Jana Pawła II, cytowana na odsłoniętej w piątek tablicy: „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Dr Neja przypomniał, że na czele MKZ Tychy stał Leszek Waliszewski, który w lipcu 1981 r. podczas I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność województwa katowickiego został wybrany na stanowisko przewodniczącego zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego związku. Po powstaniu struktur regionalnych MZK Tychy zakończyła działalność. – W jej miejsce powstała Miejska Komisja Koordynacyjna Solidarności. Działalność tyskich struktur związku przerwało wprowadzenie przez komunistyczne władze stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Siedziba MKZ/MKK została zajęta przez milicję i SB, część działaczy internowana lub po procesach sądowych umieszczona w więzieniach – wskazał historyk z IPN. Osoby pozostające na wolności kontynuowały jednak dalszą działalność związku w podziemiu. Tworzyły się struktury w zakładach pracy, powstała też podziemna Miejska Komisja Koordynacyjna Solidarności. PAP, dzieje.pl, 8 września 2017.
  • Warszawa: IPN ogłosił konkurs na logo 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosił konkurs na logo, które będzie wykorzystywane do identyfikacji materiałów IPN i przedsięwzięć w ramach Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłaszana praca stanowiąca oryginalne dzieło, bez cytatów ani elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstw, powinna być zapisana w formatach PDF i EPS oraz w następujących wariantach: kolorowym, monochromatycznym i w tzw. negatywie (na czarnym tle). Logo, które nie było do tej pory w żaden sposób publikowane, musi być efektem pracy jednego autora. Pełnoletni uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny. Nagroda przewidziana dla zwycięzcy wynosi 5 tys. zł brutto. Uczestnikiem nie może być pracownik, ani członek rodziny pracownika IPN. Zgłoszenie pracy na konkurs jest możliwe wyłącznie drogą mailową na adres: logo100lecia@ipn.gov.pl  Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora lub pseudonim. Organizatorzy proszą o dołączenie: numeru telefonu kontaktowego; adresu zamieszkania; adresu strony www (jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w jednym ze służących do tego serwisów internetowych). Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 4 października br. PAP, dzieje.pl, gazetaprawna.pl, niezalezna.pl, rdc.pl, radiomaryja.pl, przedsiebiorcaonline.pl, 7 września 2017.
  • Katowice: Ekshumowano szczątki siedmiu żołnierzy podziemia niepodległościowego – na cmentarzu przy ul. Panewnickiej w Katowicach ekshumowano szczątki siedmiu żołnierzy podziemia niepodległościowego, straconych w grudniu 1946 r. w katowickim więzieniu na podstawie wyroków sądowych. Szczątki będą teraz poddane badaniom w Instytucie Medycyny Sądowej. Od poniedziałku prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu przy ul. Panewnickiej prowadzili specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Jak poinformował prok. Dariusz Psiuk z katowickiego IPN, piątek to ostatni dzień prac na cmentarzu, kiedy ekshumowane szczątki przewożone są do badań. Ich identyfikacja może zająć kilka miesięcy. Konieczne będzie m.in. dotarcie do rodzin żołnierzy i pobranie materiału do badań genetycznych. Ze zgromadzonej dokumentacji wynikało, że przy ul. Panewnickiej pochowano osiem straconych 71 lat temu osób; znaleziono szczątki prawdopodobnie siedmiu z nich. Będzie to teraz weryfikowane. Przedstawiciele IPN spodziewają się, że ekshumowano szczątki Jana Kwiczały, ps. Emil, który raz z Henrykiem Flame „Bartkiem” zakładał grupę Narodowych Sił Zbrojnych w Czechowicach. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał go na karę śmierci, a wyrok wykonano 31 grudnia 1946 r. Straceni zostali wówczas także inni członkowie grupy „Bartka”: Ernest Kozubek, ps. Grom, Władysław Guzdek, ps. Wilk, Józef Kołodziej, ps. Wichura, Józef Olszar, ps. Ojciec, i Bolesław Palarz, ps. Ogień. Prawdopodobnie również ich szczątki udało się odnaleźć. W toku prac ekshumacyjnych poszukiwano także - prawdopodobnie bezskutecznie - majora Gerharda Szczurka, ps. Erg i Ryś; współorganizatora i komendanta Okręgu Śląskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W grudniu 1946 r. w katowickim więzieniu stracono również Franciszka Skrobola, który w 1945 r. zaczął pracę w Milicji Obywatelskiej w Żorach. W trakcie służby oskarżono go o współpracę z podziemiem Armii Krajowej i skazano na śmierć. Jego szczątki prawdopodobnie znajdują się wśród siedmiu ekshumowanych. PAP, dzieje.pl, polskieradio.pl, pch.pl, 8 września 2017.
do góry