Nawigacja

Media o IPN

PRZEGLĄD MEDIÓW – 16 czerwca 2011

KRÓTKO:

 • Senat zgodził się, by Łukasz Kamiński został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W tajnym głosowaniu poparło go 79 senatorów, trzech było przeciw, a jeden się wstrzymał. By Kamiński mógł formalnie objąć urząd, musi jeszcze zostać zaprzysiężony przez Sejm.
 • Kamiński ma 38 lat, jest doktorem historii, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest szefem Biura Edukacji Publicznej IPN. Od kwietnia 2010 r. na stanowisku prezesa Instytutu był wakat. W katastrofie smoleńskiej zginął Janusz Kurtyka. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Metro, Express ilustrowany, Głos Pomorza, Gazeta Pomorska, Kurier Poranny, Gazeta Olsztyńska 16.06.2011 r.
 • Dr Łukasz Kamiński w wywiadzie udzielonym Naszemu Dziennikowi: - Chciałbym rozwinąć pewną serię biograficzną, ale będzie ona dotyczyła raczej pewnych postaci opozycji, z naciskiem na ich pozytywne przykłady. Chciałbym jednak, aby były to biografie o charakterze bardziej popularyzatorskim, skierowane do szerszego odbiorcy, niż naukowym i kierowanym do specjalistów. Wiemy przecież, jak niełatwe byty biografie wielu postaci opozycji, w związku z tym chcielibyśmy ukazać całe skomplikowanie ich losów. Chodzi tutaj m.in. o ludzi, których działalność zaczynała się jeszcze w czasach II wojny światowej, a miała swoje dopełnienie w PRL. To pozwoli nam pokazać pełną perspektywę losów Polaków w XX wieku. - Mówił Pan, że IPN „będzie otwarty na krytykę”. To znaczy, że był dotychczas na nią zamknięty? Nasz Dziennik 16.06.2011 r.
 • Dr Łukasz Kamiński w rozmowie z Andrzejem Grajewskim: - Decyzje będę podejmował według jasnych kryteriów: własnego sumienia, litery prawa, która określa zakres moich obowiązków, oraz istniejących w IPN reguł działania. Nie podzielam opinii, że Rada będzie próbowała w jakiejkolwiek sprawie wywierać pozamerytoryczny nacisk na prezesa. Liczę na dobrą współpracę z jej członkami. (…) jestem przekonany, że uczciwe wykonywanie przeze mnie obowiązków spotka się z uczciwą oceną, a nie tylko oceną wynikającą z opinii politycznych. Gość Niedzielny 24/2011, 16.06.2011 r.
 • Dr Łukasz Kamiński: - IPN ze swej natury zajmuje się tematami trudnymi, czyli takimi, które wywołują intelektualny i emocjonalny niepokój. Byle tylko był to niepokój twórczy, a nie destrukcyjny. Chciałbym, abyśmy osiągnęli konsens odnośnie jednego: że także w historiografii spór jest rzeczą naturalną i pożyteczną, gdyż dopiero w toku dyskusji możemy dochodzić do nowych ustaleń: konfrontując różne stanowiska, zbliżamy się do pełniejszego obrazu przeszłości. Chciałbym, aby również opinia publiczna zauważyła, że nie ma nic złego w sporach o przeszłość, o interpretację różnych wydarzeń. To rzecz naturalna i tak dzieje się nie tylko w Polsce. Rzecz tylko w tym, w jakiej temperaturze takie spory będą się odbywać i czy będą przenoszone na poziom polityczny. Ale to już nie zależy od Instytutu ani nawet od historyków. W każdym razie mam nadzieję, że uda się zbudować przestrzeń naturalnej dyskusji o historii, w tym o jej najtrudniejszych rozdziałach. Jestem przekonany, że dzięki temu będzie się poszerzała sfera społecznego konsensu (nie kompromisu!) odnośnie przeszłości. Tygodnik Powszechny 25/2011, 16.06.2011 r.
 • Wojciech Pięciak: - Posłowie koalicji rządowej uszanowali więc werdykt Rady IPN – dotrzymali słowa danego rok temu. A czy dotrzymają go także w przyszłości i nie sięgną po – większe niż kiedyś – narzędzia ingerencji w sprawy IPN-u, gdy tylko pojawią się dyskusje z gatunku tych tzw. kontrowersyjnych? Bo że się pojawią, to oczywiste: jak mówi w rozmowie z „Tygodnikiem” prezes Kamiński, historia z natury żywi się sporem o to, „jak było i co z tego wynika”. Jak wtedy zareagują politycy? Tygodnik Powszechny 25/2011, 16.06.2011 r.
 • Prokuratorzy z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zakończyli prace nad wnioskiem o pomoc prawną w sprawie śledztwa dotyczącego obławy augustowskiej. Wniosek został już przesłany do Prokuratury Generalnej, która jeszcze w czerwcu ma przekazać go Rosji. We wniosku polscy prokuratorzy zwracają się o przekazanie kopii dokumentu, o którym napisał rosyjski historyk Nikita Pietrow w swojej książce „Według scenariusza Stalina”. To szyfrotelegram z 21 lipca 1945 roku. Naczelnik kontrwywiadu wojskowego (SMIERSZ) Abakumow informuje w nim Berię o planach likwidacji 592 „polskich bandytów”, członków Armii Krajowej, aresztowanych w rejonie Puszczy Augustowskiej. - Wniosek, który skierowaliśmy do Rosji za pośrednictwem Prokuratury Generalnej, jest wnioskiem uzupełniającym do wniosku o pomoc prawną, który wysłaliśmy do władz Federacji Rosyjskiej już w roku 2009 - tłumaczy prokurator Zbigniew Kulikowski, szef pionu prokuratorskiego białostockiego IPN. Nasz Dziennik 16.06.2011 r.
 • Dwudniowa konferencja„Regionalny wymiar »Solidarności«19801981. NSZZ »Solidarność«Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogólnopolskim” rozpoczyna się w czwartek w Szczecinie. - Trudno zrozumieć miasto po roku 1989 bez wiedzy o tym, co wtedy się działo - mówi dr Marcin Stefaniak, dyrektor IPN w Szczecinie. Konferencję rozpocznie - w czwartek o godz. 9 - panel poświęcony narodzinom Solidarności. Jan Żaryn, który mówić będzie o Kościele katolickim wobec „S”. Od godz. 11.15 zaczyna się część poświęcona regionom. Będą przedstawiciele IPN z Gdańska, Wrocławia, Katowic, Poznania i Szczecina. Popołudniu (od godz. 14.45) mowa będzie o działaniach władzy wobec ruchu. Po godz. 16.30 odbędzie się prezentacja publikacji Instytutu nt. Solidarności. Gazeta Wyborcza Szczecin 16.06.2011 r.
 • Zarzuty znęcania się w Limanowej nad zatrzymanym postawił wczoraj krakowski oddział IPN 85-letniermu Teodorowi K., byłemu funkcjonariuszowi PUBP. Mężczyźnie zarzucono, że w lutym 1949 roku, jako funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej, popełnił zbrodnię komunistyczną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości, znęcając się w ramach represji za działalność w organizacji antykomunistycznej nad zatrzymanym Eugeniuszem K. Dziennik Polski, Nasz Dziennik, Polska Gazeta Krakowska 16.06.2011 r.
 • W najbliższą sobotę, 18 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się I Festiwal Komiksu Historycznego zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury i Coyot Presents. Imprezę otworzy prof. Jerzy Eisler i Papcio Chmiel. Jednym z punktów programu będzie promocja najnowszego komiksu Instytutu Pamięci Narodowej Wilcze tropy - 1 - "Zygmunt". (…) Jest to pierwszy zeszyt serii komiksowej "Wilcze tropy" poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Bohaterem pierwszego zeszytu jest Zygmunt Błażejewicz ps. "Zygmunt" - jeden z dowódców polowych 5. Wileńskiej Brygady AK, podkomendny mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Komiks składa się z 28 plansz w kolorze, format A4, do publikacji została dołączona nota historyczna. www.wpolityce.pl, 15.06.2011 r. Echo Miasta 16.06.2011 r.
 • Były pracownik Huty Katowice Eugeniusz Maksymowicz wystąpił do katowickiego sądu o odszkodowanie za krzywdy podczas internowania w 1982 r. Sąd z obowiązku sprawdza nie tylko to, czym skutkowało internowanie, ale także to, czy osoba ubiegająca się o pieniądze od państwa polskiego nie działała na jego szkodę. Z obowiązku sąd zajrzał do archiwów IPN i znalazł niekompletne teczki TW Adama. Nie ma wątpliwości, że TW Adam to Eugeniusz Maksymowicz, który donosił też na Rozpłochowskiego. Dlatego na wczorajszą rozprawę sąd wezwał go w charakterze świadka. (…) Sąd wezwał także dawnego funkcjonariusza SB - ppłk Lucjana J., który był naczelnikiem Wydziału V-1, zajmującego się ochroną gospodarki, hutnictwa i przemysłu maszynowego.- Nic mi nie mówi TW Adam, takich pseudonimów było dużo - mówił bez emocji”. Polska Dziennik Zachodni 16.06.2011 r.
   
do góry