Nawigacja

Komunikaty

Sprostowanie niezgodnych z prawdą informacji w artykule red. Macieja Stasińskiego na portalu Wyborcza.pl

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.04.2020

26 kwietnia 2020 roku na portalu Wyborcza.pl został opublikowany artykuł IPN i ambasada w Berlinie informują Niemców, kto obalił komunę: Kornel Morawiecki autorstwa red. Macieja Stasińskiego (https://wyborcza.pl/7,75399,25899628,ipn-i-ambasada-w-berlinie-informuja-niemcow-kto-obalil-komune.html).

W związku z wyżej wymienioną publikacją Instytut Pamięci Narodowej stwierdza, iż cieszyć może fakt, że przy każdej aktywności upamiętniającej lub przypominającej walkę Polaków z reżimem komunistycznym – szczególnie jeżeli chodzi o tak zasłużone postaci jak Kornel Morawiecki – to właśnie Instytutowi Pamięci Narodowej przypisuje się główną rolę w tworzeniu takich przedsięwzięć. Faktycznie bowiem niełatwo znaleźć inicjatywę dotyczącą historii tego okresu, która mogłaby powstać bez udziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym wypadku jednak IPN w żaden sposób nie brał udziału w przygotowaniu oraz organizowaniu wystawy „Zanim upadł Berliński Mur…”. Tekst red. Macieja Stasińskiego zawiera więc nieprawdziwe informacje.

Jednocześnie zwracamy się do red. Macieja Stasińskiego o podanie źródła, z którego czerpał, pisząc ten nieprawdziwy artykuł.

Informujemy, że wystawa plenerowa otwarta 1 grudnia 2019 r. w Berlinie powstała dzięki Fundacji „Pamięć nie umiera”.

Adam Stefan Lewandowski
p.o. rzecznika prasowego IPN

do góry