Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.04.2020
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 35 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych publikacji dot.:
  • 1 sędziego TK
  • 3 prezesów WSA
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 2 wójtów
  • 2 wicestarostów
  • 1 członka zarządu powiatu

oraz 24 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 13 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 116 osób (77 nowych publikacji oraz 39 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 152 osób (150 nowych publikacji i 2 modyfikacje)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 676 osób (620 nowych publikacji i 56 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 979 publikacji (w tym 858 nowych rekordów i 121 modyfikacji).

do góry