Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Piotra Gładkiego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 20.02.2020

Orzeczeniem z dnia 20 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie lustracyjnej Piotra Gładkiego.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Piotra Gładkiego i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej – na okres 4 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Piotr Gładki oświadczenie lustracyjne składał w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego w Tarnowskich Górach.

Jego współpraca w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Płowy” miała miejsce w latach 1984-1987 z SB w Piekarach Śląskich, a następnie został przekazany na kontakt i współpracował z SB w Tarnowskich Górach od 1987 r. do likwidacji tej służby.

Orzeczenie SO w Gliwicach zostało wcześniej zmienione orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2017 r., jednak w wyniku kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego orzeczenie Sądu Apelacyjnego uchylono i sprawę przekazano ponownie Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach – celem rozpoznania apelacji obrońcy od orzeczenia I instancji.

Obecnie orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2017 r., uznające za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Piotra Gładkiego – jest prawomocne.

 

Katowice, 20 lutego 2020 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry